Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor kleine ondernemingen (IPA-korting)

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 21 apr '17

Bepaalde werkgevers uit de privésector, profit en non-profit, kunnen genieten van een vrijstelling van doorstorting van een deel van de bedrijfsvoorheffing die de werkgever heeft ingehouden op het loon van zijn werknemers. Dit deel komt overeen met een bepaald percentage van de betaalde bruto bezoldigingen vóór inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen.

Het gaat over een algemene loonlastvermindering, die werd vastgelegd in het Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2007-2008.

Wat de profit sector betreft, kunnen sinds 1 april 2016 alleen nog kleine ondernemingen, die voldoen aan de criteria van kleine vennootschap, van een bepaalde vrijstelling genieten. Voor de non-profit sector werd er niets veranderd.

Uitzendbedrijven die werknemers ter beschikking stellen in kleine ondernemingen komen ook in aanmerking.

Wie komt in aanmerking

Wat de profit sector betreft:

Kleine ondernemingen zijn eenmanszaken en vennootschappen die beantwoorden aan de criteria van kleine vennootschap volgens artikel 15 §§ 1 tot 6 van het vennootschapswetboek:
Niet meer dan één van de volgende criteria mogen worden overschreden:

  • jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers
  • jaaromzet exclusief btw: €9.000.000
  • balanstotaal: €4.500.000

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.

De criteria moeten op geconsolideerde basis worden bekeken wanneer het gaat om een moedervennootschap of om een vennootschap die behoort tot een consortium. Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie: verhoging van de criteria met 20%.

Omvang steun

Profit sector:

De werkgever wordt vrijgesteld van het doorstorten van een deel van de bedrijfsvoorheffing die hij heeft ingehouden op het loon van zijn werknemers. Dit deel komt overeen met 0,12% van de bruto bezoldigingen vóór inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen, betaald of toegekend vanaf 1/4/2016.

Non-profit sector: 

De algemene korting van 1% is behouden. Ook de verhoogde vrijstelling van 1,12%  voor werkgevers die voldoen aan de criteria van kleine vennootschap, blijft van toepassing.

Contact Informatie

FOD Financiën
Contactcenter
Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
T 02 572 57 57

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP