Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

VLIF-steun aan de agrovoedingssector

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 22 sep '17

Bedrijven uit de agrovoedingssector die instaan voor de primaire verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten kunnen genieten van een kapitaalpremie voor bepaalde investeringen. Deze subsidie wordt georganiseerd door een systeem met oproepen (calls) en uitgereikt door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

De laatste oproep werd afgesloten op 31 augustus 2017.

Wie komt in aanmerking

De maatregel richt zich tot drie doelgroepen:

 • verwerkers die behoren tot bepaalde NACE-BEL- codes: 10.110, 10.120,10.130, 10.312, 10.320, 10.392, 10.393, 10.510 en 13.100;

  a) 10.110: verwerking en conservering van vlees, met uitzondering van vlees van gevogelte;

              b) 10.120: verwerking en conservering van gevogelte;

              c) 10.130: vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte;

  d) 10.311 en 10.312: verwerking en conservering van aardappelen en productie van diepgevroren aardappelbereidingen;

  e) 10.320, 10.391, 10.392 en 10.393: vervaardiging van groente- en fruitsappen, verwerking en conservering van groenten en productie van diepgevroren groenten;

              f) 10.510: zuivelfabrieken en kaasmakerijen;

  g) 13.100: bewerken en spinnen van textielvezels, beperkt tot activiteiten, uitgevoerd door vlassers;

  a) 10.110: verwerking en conservering van vlees, met uitzondering van vlees van gevogelte;

              b) 10.120: verwerking en conservering van gevogelte;

              c) 10.130: vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte;

  d) 10.311 en 10.312: verwerking en conservering van aardappelen en productie van diepgevroren aardappelbereidingen;

  e) 10.320, 10.391, 10.392 en 10.393: vervaardiging van groente- en fruitsappen, verwerking en conservering van groenten en productie van diepgevroren groenten;

              f) 10.510: zuivelfabrieken en kaasmakerijen;

  g) 13.100: bewerken en spinnen van textielvezels, beperkt tot activiteiten, uitgevoerd door vlasser

 • a) 10.110: verwerking en conservering van vlees, met uitzondering van vlees van gevogelte;

              b) 10.120: verwerking en conservering van gevogelte;

              c) 10.130: vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte;

  d) 10.311 en 10.312: verwerking en conservering van aardappelen en productie van diepgevroren aardappelbereidingen;

  e) 10.320, 10.391, 10.392 en 10.393: vervaardiging van groente- en fruitsappen, verwerking en conservering van groenten en productie van diepgevroren groenten;

              f) 10.510: zuivelfabrieken en kaasmakerijen;

  g) 13.100: bewerken en spinnen van textielvezels, beperkt tot activiteiten, uitgevoerd door vlasser

  groepen van landbouwers;
 • een combinatie van de voorgaande begunstigden.

Meer informatie kan u terugvinden op lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-steun-aan-de-agrovoedingssector.

Wat komt in aanmerking

Het doel van deze oproep is investeringen te ondersteunen in de verwerking en de afzet van land- en tuinbouwproducten en investeringen in de beperking of revalorisatie van afval, restfracties of reststromen door de aanvoer, de verwerking of de afzet van landbouwproducten.De betoelaagde projecten moeten een directe en positieve impact hebben voor de land- en tuinbouwers. De investeringen in het verwerkings- en vermarktingsproces moeten in hoofdzaak betrekking hebben op de voorbereiding of de eerste fase van het verwerkings- of vermarktingsproces (eerste transformatie van het primaire landbouwproduct tot een verwerkt product).

Een volledige lijst van investeringen kan u terugvinden op lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-steun-aan-de-agrovoedingssector.

Omvang steun

De steun bedraagt 30% van de subsidiabele investeringskosten. De subsidiabele kosten zijn geplafonneerd op €1.000.000 ofwel €300.000 subsidie per project.

Het totale beschikbare budget voor de oproep 2017 bedraagt €3,5 miljoen.

Aanvraagprocedure

De steunaanvraag moet worden ingediend via het e-loket

De evaluatie van de projecten zal gebeuren op basis van de mate waarin:

 • de investeringen een meerwaarde betekenen voor de landbouwsector;
 • de duurzaamheid van de investering;
 • waarin de investering aansluit bij een samenwerking in de keten of ketenoverschrijdend is.

Voor meer informatie: lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-steun-aan-de-agrovoedingssector

Contact Informatie

Departement Landbouw en Visserij (Vlaamse Overheid)
Koning Albert II laan 35 bus 40
1030 Brussel
T 02 552 78 32
VLIF-aanvragen@lv.vlaanderen.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP