Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Sprint-projecten

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 21 nov '16
Grote ondernemingen met (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen 25% subsidie bekomen (op de aanvaarde kosten én met een max. steun van €250.000) voor de uitvoering van ontwikkelingsprojecten van beperkte omvang.
Een sprint-project is een ontwikkelingsproject van eerder beperkte omvang dat het bedrijf toelaat nieuwe kennis (technologische en/of niet-technologische) te ontwikkelen of te verzamelen en intelligent toe te passen, met het oog op een belangrijke innovatie.

De innovatie kan de ontwikkeling van een volledig nieuw of een beduidend vernieuwend (verbeterd) product, proces, dienst of concept omvatten, die een belangrijke impact heeft op de toekomstige prestaties van het bedrijf. Projecten zonder een duidelijk aantoonbare meerwaarde of “me too”-projecten (kopiëren van wat reeds bestaat bij anderen) voldoen niet aan de definitie van een sprint-project.

Wie komt in aanmerking

Een sprint-project is gericht op bedrijven (incl. vzw’s) die cumulatief voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest (of zal er kortelings een hebben);
  • oefent een economische activiteit uit;
  • is geen kmo, heeft wel innovatiepotentieel, maar beschikt niet over de mogelijkheden om grootschalige O&O-projecten uit te voeren. (Voorbeelden zijn productie-georiënteerde bedrijven die door groei of overnames het kmo-statuut zijn ontgroeid en lokale productievestigingen van multinationale ondernemingen zonder eigen O&O-activiteiten);
  • het aanvragend bedrijf mag tijdens een periode van 3 jaar voor de indiening geen Agentschap Innoveren & Ondernemen-bedrijfssteun toegekend gekregen hebben van meer dan € 250.000 in 1 jaar.

Wat komt in aanmerking

Alle noodzakelijke kennisverwervende activiteiten - zowel technologische als niet-technologische - die bijdragen tot de innovatie, komen in principe voor steun in aanmerking.

Het hoofdzakelijk toepassen of incrementeel verbeteren van bedrijfseigen knowhow volstaat niet. Ten opzichte van de normale bedrijfsactiviteiten en courante vernieuwingsprocessen moet het project duidelijk afwijken in werkwijzen, inhoud, beoogde resultaten en/of risico’s waarvoor kennis moet opgebouwd worden. In hun uitvoering moeten steunbare projecten ook verder gaan dan het hoofdzakelijk inhuren van ondersteuning op de markt die vanuit hun competentie een consultingtraject met een bekend pad uitvoeren. Het project moet voldoende uitdagingen inhouden voor het bedrijf.

  • Duur: maximum 24 maanden;
  • Begroting: minimaal € 50.000;
  • Steun: 25% subsidie met een maximum steun van € 250.000;
  • Extra: Het steunpercentage kan verhoogd worden met 10% steun indien een relevante en substantiële samenwerking  voorzien is tussen minstens twee onafhankelijke bedrijven, waarvan minstens 1 kmo en/of het een grensoverschrijdende samenwerking betreft. Hierbij draagt elk van de bedrijfspartners risico en geen van beide draagt meer dan 70% budgettair aandeel in de projectkosten;
  • Aantal: maximaal 1 sprintproject kan per kalenderjaar per bedrijf gesteund worden.

Aanvraagprocedure

De aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van een template die terug te vinden is op de site www.iwt.be/subsidies/sprint/documenten.

Vanaf aanslagjaar 2008 kunnen premies, kapitaal- en interestsubsidies voor onderzoek en ontwikkeling toegekend door gewestelijke instellingen (b.v. Agentschap Innoveren & Ondernemen) vrijgesteld worden van belasting.

De subsidie-aanvraag kan reeds gebeuren voordat er een rechtspersoonlijkheid bestaat. De subsidie zal echter pas uitbetaald worden van zodra de onderneming met rechtspersoonlijkheid is opgericht.

Contact informatie

Aanvragen tot ondersteuning moeten worden ingediend bij Agentschap Innoveren & Ondernemen. Voor meer informatie over aanvragen kunt u terecht bij de provinciale innovatiecentra, www.innovatiecentrum.be .

Meer informatie over de maatregel zelf kan u terugvinden via www.iwt.be/subsidies .

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 0800 20 555
Ingrid Serneels
bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be
T 02 432 43 14

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP