Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Sociaal interventiefonds - outplacement

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 02 okt '17

Indien u als werkgever de outplacementbegeleiding niet zelf kan bekostigen, dan kan u een beroep doen op het Sociaal Interventiefonds van de VDAB. Het fonds duidt een outplacementkantoor aan, betaalt de begeleiding en de kosten van een eventuele opleiding.

De begeleiding wordt opgevolgd door de sociale interventieadviseurs van VDAB. Het doel van de begeleiding is de werknemers in staat stellen om zo vlug mogelijk een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsactiviteit als zelfstandige te ontplooien. Er wordt ook aandacht besteed aan opleidingen en de erkenning van verworven competenties.

Wie komt in aanmerking

Om in aanmerking te komen dienen de werknemers tewerkgesteld te zijn in een exploitatiezetel van een bedrijf gelegen in het Vlaamse Gewest. De tegemoetkoming kan bekomen worden voor werknemers die werkloos zijn geworden ingevolge:

  • een faillissement van een onderneming;
  • het verkrijgen van een gerechtelijk reorganisatie van de onderneming;
  • de gerechtelijke ontbinding van een vzw (kennelijke staat van onvermogen);
  • de vrijwillige vereffening van een vzw (kennelijke staat van onvermogen);
  • een bedrijf in moeilijkheden waarbij de onderneming zelf dient te bewijzen niet over de nodige financiële middelen te beschikken om de outplacementbegeleiding van de ex-werknemers te bekostigen.

Ook voor de (helpers van de) gefailleerde zelfstandigen en werknemers die tot een jaar voor het faillissementsvonnis in de onderneming werkten wordt de outplacementbegeleiding betaald.

Omvang steun

Het Sociaal Interventiefonds regelt de betaling voor de outplacementbegeleiding en eventuele kosten van de opleidingen rechtstreeks met het outplacementkantoor.

De tegemoetkoming voor het outplacementkantoor bedraagt in 2017 maximaal €2.590,22 (incl. btw) per begeleide ex-werknemer en mag enkel aangewend worden voor het betalen van de kosten van de outplacementbegeleiding van de ontslagen werknemers. Vanaf 2018 wordt de tegemoetkoming uitgesplitst in een inspanningsvergoeding van maximaal €1.635,00 (incl. btw) en een resultaatsvergoeding van €1.090,00 (incl. btw) voor iedere begeleiding die uitmondt in een tewerkstelling.

Er kan aanspraak gemaakt worden op een bijkomende tegemoetkoming van maximaal €650,38 (incl. btw) per begeleide ex-werknemer of gelijkgestelde persoon. Dit bedrag mag enkel aangewend worden voor de opleiding die nodig is voor het behoud en de versterking van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en van de activiteiten inzake herkenning, erkenning en certificatie van verworven competenties.Vanaf 2018 valt deze bijkomende tegemoetkoming weg en zullen de ex-werknemers die begeleid worden binnen het Sociaal Interventiefonds gebruik kunnen maken van het (kosteloze) opleidingsaanbod zoals de reguliere werkzoekenden bij VDAB.

Het outplacementbureau ontvangt, ter vergoeding van de werkingskosten voorafgaand aan de outplacementbegeleiding, een bijkomend forfaitair bedrag van €64,47 (incl. btw), per door het outplacementbureau gecontacteerde ontslagen werknemer of gelijkgestelde persoon. Dit bedrag moet de kosten dekken gemaakt voor het informeren van alle ontslagen werknemers.

Aanvraagprocedure

De aanvraag moet ingediend worden binnen de 30 kalenderdagen na de overname, de gerechtelijke beslissing, de aanstelling van de vereffenaar of 30 kalenderdagen vóór het eerste ontslag. Het aanvraagformulier is terug te vinden op www.vdab.be/hraanbod/advies.shtml#tegemoetkoming.

Contact Informatie

VDAB
Sociaal Interventiefonds
Keizerslaan 11
1000 Brussel
T 02 506 17 85
F 02 506 29 52
sociale_interventie@vdab.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP