Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Oproep bedrijventerreinmanagement

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 22 sep '16

Nieuwe of bestaande bedrijventerreinverenigingen kunnen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor hun werking een subsidie bekomen van max. €40.000 (nieuwe vereniging) of €60.000 (bestaande), met een mogelijke bonussubsidie van €5.000. De selectie gebeurt via een oproep. De oproep werd afgesloten op 31 juli 2016.

De Vlaamse overheid wil de meest ambitieuze en/of productieve bedrijventerreinmanagementinitiatieven verder ondersteunen en nieuwe dergelijke initiatieven de kans geven goed van start te gaan. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen verwacht wel dat het bedrijventerreinmanagement werk maakt
van thema’s en objectieven die voor de Vlaamse overheid belangrijk zijn zoals bijvoorbeeld de samenwerking op vlak van energie, logistiek, duurzaam woon-werkverkeer, eco-efficiëntie...

Wie komt in aanmerking

Zowel nieuwe als bestaande bedrijventerreinverenigingen komen in aanmerking voor deze maatregel. Ook de organisaties die actief zijn als beheerder of ontwikkelaar op een bedrijventerrein of die het gemeenschappelijke mede-eigendom beheren, kunnen een aanvraag indienen. Vzw’s komen ook in aanmerking voor deze maatregel.

Wat komt in aanmerking

Kosten voor de werking van de bedrijventerreinvereniging kunnen worden gesubsidieerd. Daarbij is de inzet van een parkmanager essentieel.

Omvang steun

De totale steunenveloppe voor deze oproep bedraagt €900.000. Voor een nieuwe bedrijventerreinvereniging bedraagt de maximale subsidie €60.000. Voor een bestaande bedrijventerreinvereniging bedraagt de maximale subsidie €40.000.

Aanvullend kan er een bonus toegekend worden van €5.000 voor acties (uitgaven op factuur die geen
betrekking hebben op recurrente kosten zoals groenonderhoud, bewaking…), voor zover voldaan is aan de
bepaalde voorwaarden.

Evaluatie- en uitbetalingsprocedure

Een interne jury beoordeelt de projecten op een aantal criteria. Deze criteria zijn terug te vinden in de handleiding.

Er wordt een voorschot uitbetaald van 50% van de toegekende subsidie. Bij het bereiken van een aantal kritieke prestatieindicatoren (KPI’s) worden de tweede en derde schijf en de bonus uitbetaald.

Aanvraagprocedure

De projecten moesten worden ingediend ten laatste op 31 juli 2016 via een webformulier: www.vlaio.be/themas/bedrijventerreinmanagement

Aanvragen op papier worden niet aanvaard.

Contact Informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 02 553 09 21
ruimtelijke.economie@vlaanderen.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP