Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Loopbaan- en diversiteitsplannen (Gearchiveerd)

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 29 jan '16

Met deze plannen bood de Vlaamse overheid aan een onderneming of organisatie de kans om financiƫle ondersteuning en begeleiding te krijgen voor het uitbouwen van een duurzaam personeels- en loopbaanbeleid met aandacht voor diversiteit. Deze maatregel werd stopgezet op 31 december 2015.

Een loopbaan- en diversiteitsplan biedt een onderneming of organisatie de kans om een duurzaam personeels- en loopbaanbeleid uit te bouwen met bijzondere aandacht voor diversiteit.
Deze maatregel omvat begeleiding en subsidies om acties te ondernemen op het vlak van instroom, doorstroom, opleiding en behouden van medewerkers met specifieke aandacht voor kansengroepen (allochtonen, 50+, mensen met een arbeidshandicap, ongekwalificeerde uitstroom en andere).

Wie kwam in aanmerking

Deze maatregel richt zich tot:

 • alle profit organisaties, ongeacht grootte of sector;
 • social profit organisaties, ongeacht grootte of sector;
 • lokale besturen.

Met een actieplan op maat werkt u binnen uw organisatie aan een duurzaam personeels- en loopbaanbeleid.

Elke loopbaan- en diversiteitsplan formuleert acties omtrent duurzame diversiteit; bv. taal, diversiteitsaudit, non discriminatieclausule,...
Daarnaast formuleert het ook acties op minimaal twee van de drie volgende domeinen:

 • competentieontwikkeling: bv. competentieprofielen; functionerings-, loopbaan- en evaluatiegesprekken; peter-, meterschap;...
 • verhoging van de werkbaarheid, het werkvermogen of de werklust: bv. bevragingen; gezondheid en ergonomie; leeftijdsbewust personeelsbeleid; introduceren van persoonlijke ontwikelingsplannen;...
 • organisatievernieuwing: bv. aanpassen of opsplitsen van taakinhoud; zelfsturende teams; delen en borgen van kennis;....

Omvang steun

Er zijn 4 types loopbaan- en diversiteitsplannen.

Elke organisatie kan elk type plan éénmalig aanspreken.

Zowel facturen als interne loonkosten komen in aanmerking voor subsidiëring.

 • Instap loopbaan- en diversiteitsplan:
  • looptijd: 6 maand of 1 jaar, naar keuze
  • steunpercentage: 50%
  • steunplafond:€  2.500
 • Klassiek loopbaan- en diversiteitsplan:
  • looptijd: 12, 18 of 24 maand, naar keuze
  • steunpercentage: 66%
  • steunplafond: € 10.000
 • Cluster loopbaan- en diversiteitsplan (verschillende organisaties maken samen één diversiteitsplan op):
  • looptijd: 12, 18 of 24 maand, naar keuze
  • steunpercentage: 66%
  • steunplafond: € 3.000 per organisatie
 • Groei loopbaan- en diversiteitsplan:
  • looptijd: 6 maand of 1 jaar, naar keuze
  • steunpercentage: 50%
  • steunplafond: € 2.500

Aanvraagprocedure

Voor begeleiding bij het invullen van de aanvraagformulieren en bij de adviseringsprocedure kan u terecht bij de projectontwikkelaar diversiteit van de SERR/Resoc uit uw regio.

Contact informatie

In elke regio van Vlaanderen zijn projectontwikkelaars loopbaan- en diversiteitsbeleid werkzaam die u meer informatie en begeleiding kunnen verschaffen.

Voor hun contactgegevens kan u terecht op:

www.talentontwikkelaar.be/wie-is-wie

Via het team Diversiteit komt u snel aan de gegevens van de projectontwikkelaar uit uw regio.

Departement Werk en Sociale Economie (Vlaamse Overheid)
Team Diversiteit
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
T 02 553 06 22
F 02 553 40 10
ead@vlaanderen.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP