Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Kmo-innovatiehaalbaarheidsstudies

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 14 nov '16

Kmo's met (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen van 50% (op de aanvaarde kosten met een maximum steun van €25.000 of €50.000) voor de uitvoering van bepaalde innovatiehaalbaarheidsstudies..

Innovatie wordt gedefinieerd als het tot stand brengen van een nieuw (of vernieuwend) product, proces of dienst, die een vernieuwing bij het bedrijf vereist. Een duidelijke meerwaarde t.o.v. de markt realiseren moet het uitgangspunt vormen.

De vernieuwing en de betrokken kennisontwikkeling kunnen zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn.

Wie komt in aanmerking

Deze steunmogelijkheden zijn bedoeld voor Vlaamse kmo-aanvragers met rechtspersoonlijkheid (ook vzw’s).

Vlaams betekent hier dat het aanvragend bedrijf een exploitatiezetel in Vlaanderen heeft (of kortelings zal hebben) en er economische activiteiten uitoefent (gaat uitoefenen).

Om aan de definitie van kmo te voldoen, moet de onderneming cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen (in één van de twee boekjaren voorafgaand aan het moment van indiening):

Criteria ko mo
Tewerkstelling minder dan 50 minder dan 250

ofwel
-jaaromzet
-balanstotaal

maximum €10 miljoen
maximum €10 miljoen
maximum €50 miljoen
maximum €43 miljoen
Beantwoorden aan het zelfstandigheidscriterium Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (Voor meer informatie zie : www.iwt.be/faq/voldoe-ik-aan-de-kmo-definitie-hoe-moet-de-kmo-definitie-geïnterpreteerd-worden)

Wanneer één van deze criteria wordt overschreden is men een grote onderneming.

Wat komt in aanmerking

  • Definitie: studie ter voorbereiding van een verder natraject met een welbepaald innovatiedoel
  • Duur: maximum 12 maanden;
  • Begroting: minimaal €10.000;
  • Basissteun: 50% van de aanvaarde kosten met een maximum steun van €25.000;
  • Extra: De basissteun kan verhoogd worden tot maximaal €50.000 bij relevante kennisinbreng van derden (min. 25% van de begroting voor onderzoeksinstellingen, kenniscentra, onafhankelijke bedrijven, ...)
  • Aantal: maximaal twee kmo-haalbaarheidsstudies kunnen per kalenderjaar per bedrijf gesteund worden.

Belangrijk te vermelden is dat er retroactief geen steun kan verleend worden. Enkel de kosten gemaakt na de startdatum vermeld in het aanvraagdocument kunnen worden betoelaagd. Deze startdatum kan ten vroegste samenvallen met de eerste werkdag van de maand volgend op de maand waarin het volledige aanvraagdocument bij Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt ingediend.

Aanvraagprocedure

Aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van de template en handleiding te verkrijgen op de websites www.iwt.be/subsidies/kmo-hbstudie/documenten.

Sinds aanslagjaar 2008 zijn premies, kapitaal- en interestsubsidies voor onderzoek en ontwikkeling toegekend door gewestelijke instellingen (b.v. Agentschap Innoveren & Ondernemen) vrijgesteld van belasting.

De subsidie-aanvraag kan reeds gebeuren voordat er een rechtspersoonlijkheid bestaat. De subsidie zal echter pas uitbetaald worden van zodra de kmo met rechtspersoonlijkheid is opgericht.

Contact informatie

Aanvragen tot ondersteuning moeten ingediend worden bij Agentschap Innoveren en Ondernemen. Voor meer informatie over Agentschap Innoveren & Ondernemen aanvragen kunt u terecht bij de provinciale innovatiecentra: www.innovatiecentrum.be

Meer informatie over de maatregel kan u terugvinden via  www.iwt.be/subsidies/kmo-hbstudie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 0800 20 555
info@vlaio.be
Ingrid Serneels
bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be
T 02 432 43 14

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP