Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

InnovFin-programma: Europese financiële instrumenten voor innovatieve ondernemingen

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 11 jan '17

In het kader van Horizon 2020 hebben de Europese Commissie en de EIB-groep (de Europese Investeringsbank-EIB en het Europees Investeringsfonds-EIF) een nieuwe generatie financiële instrumenten en adviesdiensten gelanceerd om innovatieve bedrijven te helpen gemakkelijker toegang tot financiering te krijgen. De komende zeven jaar biedt 'InnovFin - EU-financiering voor Innovatieve Ondernemingen' een reeks op maat gemaakte financiële producten voor onderzoek en innovatie (O&I) door kleine, middelgrote en grote ondernemingen en voor opdrachtgevers van projecten op het gebied van onderzoeksinfrastructuur. De financiële producten van InnovFin worden ondersteund door middelen die de EU (in het kader van Horizon 2020) en de EIB-Groep (uit eigen middelen) hiervoor hebben gereserveerd.

Deze steun wordt rechtstreeks verstrekt of via financiële tussenpersonen.

Wie komt in aanmerking

InnovFin-financiering is ontwikkeld als een reeks geïntegreerde en complementaire financieringsinstrumenten, die de hele waardeketen van investeringen in onderzoek en innovatie bestrijkt. Alle producten zijn vraaggestuurde instrumenten, die binnen alle in aanmerking komende sectoren, landen en regio's worden verstrekt. Mogelijke eindbegunstigden zijn ondernemingen en andere organisaties die zijn gevestigd in de EU-lidstaten en in de met Horizon 2020 geassocieerde landen. Deze garantie- en schuldinstrumenten zullen in de nabije toekomst worden aangevuld met een reeks kapitaalinstrumenten onder beheer van het EIF.

De steun kan toegekend worden aan kmo's (Europese definitie), kleine midcap-ondernemingen (van 250 tot 500 werknemers), grote midcap-ondernemingen (500 tot 3000 werknemers) of grote ondernemingen ( >3000 werknemers) en onderzoeksinstellingen, afhankelijk van het instrument.

Overzicht verschillende instrumenten

Hierbij een overzicht van de verschillende instrumenten. U kan dit ook raadplegen op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/index.htm

Instrument

Doelgroep en basisvoorwaarden

Website voor meer info

InnovFin SME Guarantee  (InnovFin voor MKB garanties)

-voor innovatieve kmo’s en kleine midcap-ondernemingen;
-de erkende financiële instellingen kunnen een beroep doen op een kredietrisicogarantie of tegengarantie voor schuldfinanciering van €25.000 - €7,5 miljoen

Via erkende financiële instellingen, zie www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm

InnovFin MidCap Guarantee
(InnovFin voor Midcap-garanties)

-voor innovatieve grote midcap-ondernemingen, uitgesloten voor InnovFin MKB-garanties;
-de erkende financiële instellingen kunnen een beroep doen op een kredietrisicogarantie of tegengarantie voor schuldfinanciering tot €50 miljoen

Via erkende financiële instellingen, zie www.eib.org/products/blending/innovfin/products/midcap-guarantee.htm

InnovFin Equity
(InnovFin voor risicokapitaalfinanciering)

-voor starters, kmo’s en kleine midcap-ondernemingen
- er wordt risicokapitaal verstrekt aan erkende investeringsfondsen actief in innovatieve sectoren

Via erkende investeringsfondsen, zie www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/innovfin-equity/index.htm

InnovFin MidCap Growth Finance
(InnovFin voor midcap-groeifinanciering)

-voor innovatieve grote midcap-ondernemingen;
-langlopende leningen van hogere rang, achtergestelde leningen of mezzaninefinanciering van €7,5 miljoen tot €25 miljoen

Rechtstreeks richten tot EIB, zie contactgegevens onder de folder met voorwaarden op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/midcap-growth-finance.htm

InnovFin Large Projects
(InnovFin voor grote projecten)

-voor O&I-projecten van grote ondernemingen (>3000 werkn.), universiteiten, publieke onderzoeksinstellingen, infrastructuur voor O&I, enz...;
-leningen en garanties van €25 miljoen tot €300 miljoen

Rechtstreeks richten tot EIB, zie  contactgegevens onder de folder met voorwaarden op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/large-projects.htm

InnovFin Energy Demo Projects
(InnovFin voor energie demonstratieprojecten)

-special purpose vehicles (SPV's of projectvennootschappen), midcap-en grote ondernemingen;
-leningen en kredietrisicogaranties voor leningen van €7,5 miljoen tot €75 miljoen voor demonstratieprojecten in o.m. hernieuwbare energie.

Rechtstreeks richten tot EIB, zie contactgegevens onder de folder met voorwaarden op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/energy-demo-projects.htm

InnovFin Infectious Diseases
(InnovFin voor besmettelijke ziekten)

-SPV's, midcap-en grote ondernemingen;
-leningen van €7,5 miljoen tot €75 miljoen voor de financiering van onderzoek naar o.m. vaccins en medicatie voor besmettelijke ziekten.

Rechtstreeks richten tot EIB, zie contactgegevens onder de folder met voorwaarden op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/infectious-diseases.htm

InnovFin Advisory
(InnovFin adviesdiensten)

-de verwachte doelgroepen zijn opdrachtgevers van grote O&I-projecten die voldoen aan de maatschappelijke uitdagingen van Horizon 2020;
-financieel advies ter voorbereiding van krediet- en investeringsaanvragen van omvangrijke complexe O&I projecten (min. €15 miljoen investeringen)

Rechtstreeks richten tot EIB, zie contactgegevens onder de folder met voorwaarden op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/advisory.htm

Omvang steun

Er wordt door de EIB-groep maximaal 50% van de investeringskosten gefinancierd/gewaarborgd.

Contact informatie

Voor de instrumenten 'InnovFin voor MKB-garanties' en 'InnovFin voor midcap-garanties' werden er een aantal financële instellingen in België erkend: Belfius (www.belfius.be), ING Belgium (www.ing.be), KBC Bank (www.kbc.be).

Meer informatie over het programma InnovFin kan u raadplegen op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/index.htm

Meer informatie over wie in België voor welke instrumenten werd erkend, kan u terugvinden via europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/en/. Selecteer vervolgens België op de kaart, maak een selectie en download de pdf.

Europese Investeringsbank - EIB
Boulevard Konrad Adenauer 98-100
2950 Luxemburg
T +352 43 79 1
F +352 43 77 04
Europees Investeringsfonds - EIF
avenue J.F. Kennedy 37B
2968 Luxembourg
T +352 24851
F +352 248581200

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP