Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Innovatiemandaten (IM)

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 22 sep '17

Analoog aan Baekeland-mandaten kunnen ondernemingen in het Vlaamse Gewest van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen van maximum 60% (co-financiering van personeels- en werkingskosten gedurende 1 tot 3 jaar) voor basisonderzoek uitgevoerd door een postdoctoraal onderzoeker (in loondienst van de onderneming of kennisinstelling) in nauwe samenwerking met de onderneming.

De tweede oproep voor 2017 werd afgesloten op maandag 4 september 2017. Er staat momenteel geen oproep open.

Wie komt in aanmerking

Deze steunmogelijkheid is bedoeld voor bedrijven (incl.vzw’s) met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest (of kortelings zal hebben) en er economische activiteiten uitoefent (gaat uitoefenen).

In een Innovatiemandaat zijn er minimaal 4 partijen betrokken:

  • Agentschap Innoveren & Ondernemen dat het mandaat toekent;
  • het bedrijf dat optreedt als hoofdaanvrager, mee instaat voor financiering en een industriële promotor aanduidt;
  • de mandataris;
  • de wetenschappelijke promotor die verbonden is aan een Vlaamse onderzoeksinstelling.

De mandataris kan werknemer zijn van de kennisinstelling of van het bedrijf. De werkzaamheden kunnen plaatsgrijpen bij zowel de kennisinstelling als het bedrijf.

Wat komt in aanmerking

Hoofddoel van het onderzoeksproject is de uitwerking van basisonderzoek om tot toepassingen binnen bedrijven te komen, m.a.w. de economische valorisatie van onderzoek. Veelal wordt verder gewerkt op de onderzoeksresultaten die bekomen werden tijdens voorafgaand doctoraatsonderzoek, en waar nog bijkomende stappen moeten gezet worden om tot mogelijke toepassingen en een transfer van resultaten te komen. Het gaat over onderzoeksstappen waarvan:

  • de risicograad nog te hoog ligt om reeds als O&O-bedrijfsproject uitgevoerd te worden, of waarvoor de kennis en/of de tools nog niet aanwezig zijn in het bedrijf. De postdoctoraal onderzoeker kan de brug slaan tussen de academische en bedrijfswereld;
  • die in geval van succes een duidelijke economische finaliteit hebben en een meerwaarde bieden voor het betrokken bedrijf.

Omvang steun

Een innovatiemandaat in Fase 2 kan 1 tot 3 jaren duren en voorziet in de financiering van de personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten en vaste kosten in relatie met één werknemer waarbij het totaal aan niet-personeelskosten maximaal €40.000 per mensjaar mag bedragen.

De aanvaarde begroting vormt de basis voor de berekening van de subsidie.

De steun bedraagt:

  • 50% van de aanvaarde begroting voor een groot bedrijf;
  • 60% van de aanvaarde begroting voor een kmo.

De steun wordt door Agentschap Innoveren & Ondernemen toegekend als een projectmatige steun, uitbetaald in zesmaandelijkse voorschotten aan het bedrijf.

Aanvraagprocedure

De aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van een template dat terug te vinden is op de site www.iwt.be/subsidies/innovatiemandaten/documenten

De aanvragen kunnen doorlopend in het jaar ingediend worden. De beslissing gebeurt evenwel gegroepeerd met twee beslismomenten per kalenderjaar. Voor elk beslismoment wordt een uiterste indieningsdatum gedefinieerd.

De tweede oproep van 2017 werd afgesloten op maandag 4 september 2017. Er staat momenteel geen oproep open.  

Contact informatie

Aanvragen tot ondersteuning worden elektronisch ingediend per e-mail aan baekeland-IM@vlaio.be, of op CD-rom op de hoofdzetel van Agentschap Innoveren & Ondernemen. Voor meer informatie over aanvragen kunt u terecht bij de provinciale innovatiecentra, www.innovatiecentrum.be.

Meer informatie over de maatregel zelf kan u terugvinden via www.iwt.be/subsidies/innovatiemandaten.

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 0800 20 555
Els Tourwé
baekeland-IM@vlaio.be
T 02 432 42 90

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP