Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Impulssubsidies - innovatieve projecten in de sociale economie provincie Antwerpen

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 26 okt '17

Via deze impulssubsidie ondersteunt de provincie Antwerpen vernieuwende projecten in de sociale economie. De subsidie richt zich tot sociale economie organisaties en –bedrijven, evenals clusters van lokale besturen en bovenlokale samenwerkingsverbanden. De provinciale tussenkomst bedraagt maximum 75% van de totale projectkosten.

Het provinciebestuur sluit een samenwerkingsovereenkomst met de desbetreffende subsidietrekkers, waarin wederzijdse engagementen en prestaties worden opgenomen.

Er zijn initiatieven mogelijk in diverse sectoren: logistiek, distributie, natuurwerk, catering, fietsenateliers, enz.... Wanneer het voorstel aan alle criteria voldoet, volgt een uitgenodiging voor een korte pitch. Pas daarna moet een volledig projectvoorstel worden uitgeschreven.

Wie en wat komt in aanmerking

De subsidie richt zicht zich tot sociale economie organisaties en –bedrijven, evenals clusters van lokale besturen en bovenlokale samenwerkingsverbanden die aan volgende voorwaarden voldoen:

  • het project vindt plaats in de provincie Antwerpen;
  • het project moet overwegend betrekking hebben op het thema sociale economie:
  • het project dient impact te hebben op de sociale economie in de provincie Antwerpen;
  • een initiatiefnemer kan slechts eenmaal per jaar voor deze subsidie in aanmerking komen. Samenwerkingsverbanden worden hierbij niet meegerekend. 
  • het project moet inhoudelijk aansluiten bij het provinciaal beleid;
  • het project behoort niet tot de reguliere activiteit van de organisatie en overstijgt de normale werking van de organisatie;
  • het project moet een provinciaal of bovenlokaal bereik of belang hebben.

Omvang steun

De provinciale tussenkomst bedraagt maximum 75% van de totale projectkosten. De uitbetaling van de toegekende subsidie gebeurt in één schijf als 100% terugvorderbaar voorschot en wordt onmiddellijk betaalbaar gesteld zodra het toegekende subsidiebedrag wordt goedgekeurd door de deputatie of provincieraad.

De tijdsperiode van een subsidiedossier wordt gelimiteerd tot maximum drie opeenvolgende (jaar)aanvragen. Bovendien zal de provinciale tussenkomst in dat geval een degressieve betoelaging zijn.

Bij het beoordelen van de aanvragen heeft investeren in mensen de voorkeur op zuiver materiële investeringen. Bovendien worden personeelskosten van lokale besturen niet gesubsidieerd.

Aanvraagprocedure

Aanvraagdossiers kunnen doorheen het hele jaar worden ingediend. Daarnaast lanceert het provinciebestuur een drietal oproepen per jaar (in januari, mei en oktober). U kan een gedetailleerde timing opvragen bij het team sociale economie.

Contact informatie

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de provincie Antwerpen ( zie subsidies economie).

Provinciaal Steunpunt Sociale Economie
Desguinlei 100
2018 Antwerpen
T 03 240 58 46
sociale_economie@provincieantwerpen.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP