Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Impulsprogramma 'Iedereen verdient vakantie'

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 22 sep '17

Het Impulsprogramma 'Iedereen verdient vakantie' van Toerisme Vlaanderen beoogt de financiêle ondersteuning van projecten die bijdragen tot het zoeken van oplossingen om vakantiedrempels (financiële beperkingen, ziekten, mobiliteit,...) te verlagen. De oproep van 2017 is afgesloten.

De projecten hebben als hoofddoel de participatie te verhogen aan het toeristisch aanbod van individuen en groepen uit Vlaanderen en Brussel die een drempel ervaren die ze zelf niet kunnen overwinnen. De specifieke doelstellingen binnen de oproep zijn:

 • Het inzetten op vernieuwende manieren om drempels te helpen wegwerken in de volledige vakantieketen. Mogelijke drempels zijn bijvoorbeeld een financiële drempel, een toegankelijkheidsdrempel, een zorgdrempel of een culturele drempel.
 • Het realiseren van regionale netwerkalternatieven voor het (openbaar) vervoer. Deze projecten voorzien oplossingen voor het ontbreken van (toegankelijke) openbare vervoersmogelijkheden in een bepaalde regio in functie van het wegwerken van een mobiliteitsdrempel bij vakantiegangers.

Alle informatie is beschikbaar op www.toerismevlaanderen.be/impulsiedereenvakantie

Wie komt in aanmerking

Iedere instantie met rechtspersoonlijkheid die oplossingen zoekt voor vakantiegangers die drempels ondervinden in de vakantieketen, kan een subsidie aanvragen.

De volgende instanties komen in aanmerking:

 • gemeentebesturen of hun autonome bedrijven;
 • provinciebesturen of hun autonome bedrijven;
 • de Vlaamse gemeenschapscommissie;
 • verenigingen zonder winstoogmerk;
 • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
 • publieke rechtspersonen;
 • private rechtspersonen;
 • grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waarvan een gemeente, intergemeentelijk samenwerkingsverband, een provincie of de Vlaamse overheid deelneemt;
 • een samenwerkingsverband van de voormelde aanvragers.

Wat komt in aanmerking

Enkel projecten waarvan de totale betoelaagbare kosten minimaal €5.000 bedragen, komen in aanmerkingen voor subsidie.

De volgende kosten kunnen in aanmerking komen:

 • personeelskosten;
 • animatiekosten en verblijfs- en transportkosten;
 • huur van medische hulpmiddelen;
 • kosten voor vorming;
 • toeleiding, promotie en communicatie;
 • kosten voor kennisdeling;
 • ontwikkeling van nieuwe digitale en audiovisuele producten.

Omvang steun

Toerisme Vlaanderen voorziet een maximale steun van 75% van de kosten die in aanmerking komen voor betoelaging.

De maximale toegestane subsidie bedraagt €22.500.

Aanvraagprocedure

De oproep van 2017 is afgelopen.

Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.toerismevlaanderen.be/impulsiedereenvakantie

Contact Informatie

Toerisme Vlaanderen
Dienst Projectfinanciering
Grasmarkt 61
1000 Brussel
Muriel Deprez
muriel.deprez@toerismevlaanderen.be
T 059 25 54 00

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP