Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Herverdeling van de sociale lasten

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 20 mrt '17

Om de sociale lasten van de kmo’s te verlichten genieten ‘kleinere’ werkgevers van een automatische vermindering van 11,5%, berekend op een aantal sociale zekerheidsbijdragen. Deze korting wordt begrensd op €272,68 of €359,45 al naargelang de driemaandelijkse sociale lasten al dan niet €26.028,82 overschrijden.

Om deze maatregel te financieren, moeten de ‘grotere’ werkgevers een bijdrage van 1,55% betalen, indien de verschuldigde bijdragen in één of meerdere kwartalen meer dan €26.028,82 per kwartaal bedraagt. Deze bijdrage wordt berekend op het gedeelte van de bijdragen dat de grens van €26.028,82 overschrijdt. Voor 2017 wordt de te betalen bijdrage per werkgever geplafonneerd op maximum €201.550. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de gezondheidsindex.

De omvang van deze vermindering of te betalen bijdrage wordt door de RSZ ieder jaar in de loop van het tweede kwartaal meegedeeld aan de werkgever. Bedraagt het credit- of debetsaldo echter minder dan €37,18, dan wordt de werkgever niets uitgekeerd of aangerekend.

Wie komt in aanmerking

Alle ondernemingen met een industrieel of commercieel doel en beoefenaars van vrije beroepen die werknemers tewerkstellen komen in aanmerking.
Vzw’s komen in principe niet in aanmerking voor deze maatregel.

Aanvraagprocedure

In de loop van de maand juni van elk jaar ontvangt de werkgever een "Bericht betreffende de herverdeling van de sociale lasten", met gedetailleerde vermelding van het credit- of debetbedrag berekend op basis van de gegevens vermeld op de kwartaalaangiften van het voorgaande jaar. Indien het resultaat van deze verrichting vernietigd wordt, omdat het geen €37,18 bedraagt, zal de werkgever daarvan eveneens een bericht ontvangen.

Contact informatie

Meer informatie over deze maatregel kan u terugvinden op de RSZ-website in de "Administratieve instructies RSZ". Klik vervolgens op de rubriek "De bijdrageverminderingen" en vergeet niet het recentste kwartaal te selecteren.
U kan ook een vraag stellen aan het contactcenter van de RSZ  per telefoon of door gebruik te maken van het contactformulier.

RSZ
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
T 02 511 51 51

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP