Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Eco-Innovation Action Plan (Eco-AP)

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 11 jan '17

In het kader van de Europa 2020-strategie lanceerde de Europese Commissie het Eco-Innovation Action Plan (Eco-AP). Deze Europese maatregel wil groenere economie bevorderen door efficiënter gebruik van hulpbronnen. Het Eco-AP tracht innovatie te stimuleren die de druk op het milieu vermindert/tracht te verminderen en de kloof tussen innovatie en de markt dicht/tracht te dichten. De omvang van de steun is afhankelijk van het programma waaronder het project ingediend werd (Horizon 2020, LIFE, COSME, ESIF).

In de voorbije jaren was de eco-industrie een belangrijke sector binnen de Europese economie met een gemiddelde omzet van 2,2% t.o.v. het Europees  BBP (€227 miljard) en een tewerkstelling van 3,4 miljoen mensen.

Zie ook:

Een uitgebreid algemeen overzicht van steunmaatregelen van het Europees fonds vindt u op ec.europa.eu/environment/ecoap/about-action-plan/union-funding-programmes/index_en.htm.

De aparte programma’s zijn:

Wie komt in aanmerking

Rechtspersonen (zowel handelsvennootshappen als vzw's) kunnen inschrijven via oproepen van de Europese Commissie om een project volgens een bepaald thema in te dienen.

Omvang steun

De omvang, de looptijd en de vorm waaronder de steun ter beschikking wordt gesteld, hangt af van het programma waaronder het project ingediend werd.
 

Aanvraagprocedure

Geïnteresseerde rechtspersonen kunnen inschrijven via oproepen, zogenaamde ‘calls for proposals’ van de Europese Commissie. Het indienen van projecten kan online via de site van de Europese Commissie op het Participant Portal: ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Contact Informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Enterprise Europe Network Vlaanderen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 02 209 27 32

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP