Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen-Federaal

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 22 sep '17

Via deze federale doelgroepvermindering kunnen nieuwe werkgevers voor de eerste werknemer een bijna volledige vrijstelling van de basis RSZ-werkgeversbijdragen genieten, zonder beperking in tijd. Voor de volgende vijf werknemers kent deze doelgroepvermindering een bepaalde vermindering toe van €1550 tot €450 beperkt tot maximum 13 kwartalen. Deze maatregel voorziet ook een tussenkomst in de kosten van het sociaal secretariaat.

Sinds 1 januari 2017 werden voor de aanwerving van een derde tot zesde werknemer de bedragen van de doelgroepvermindering verhoogd en voor langere tijd toegekend.

Wie komt in aanmerking

Werkgever: deze maatregel geldt voor de werkgevers uit de privé-sector, inclusief de vzw's en feitelijke verenigingen. Voor de eerste aanwerving moet het gaan om een werkgever die ofwel nooit, ofwel sedert ten minste vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van een eerste werknemer, niet onderworpen is geweest aan de RSZ-wet (wet van 27 juni 1969) voor de tewerkstelling van een werknemer (leerlingen, dienstboden, deeltijds leerplichtigen of gelegenheidsarbeiders tellen hier niet mee). Een flexi-jobwerknemer telt wel mee en opent in principe het recht (dit is belangrijk om te weten vanaf wanneer de periode van 20 kwartalen begint te lopen en om te bepalen of het recht op een 1e, respectievelijk 2e, 3e .... werknemer al werd geopend), maar omdat zij geen gewone werkgeversbijdragen betalen kan er niets verminderd worden voor dergelijke tewerkstelling.

Als de nieuwe werkgever samen met andere werkgevers behoort tot een ruimere technische bedrijfseenheid (TBE), mag de doelgroepvermindering niet toegepast worden als de 1e (2e, 3e, 4e, 5e of 6e) werknemer een werknemer vervangt die in de loop van de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam was. De RSZ gaat op een mathematische wijze na of er geen vervanging is in dezelfde TBE.

Werknemer: in hoofde van de werknemer worden geen voorwaarden opgelegd.

Omvang steun

Verminderingen van de RSZ-werkgeversbijdragen

De werkgever kan vrij kiezen voor welke werknemer hij de korting van de verschillende werknemers gebruikt. De werkgever kan dus eerst kijken voor welke werknemers een andere doelgroepvermindering interessanter is en beslist per kwartaal of en voor wie hij de doelgroepvermindering eerste aanwervingen aanvraagt.
De werkgever kan gedurende twintig kwartalen nadat hij als nieuwe werkgever een eerste, (tweede, derde, vierde, vijfde of zesde) werknemer in dienst neemt, de kwartalen van de doelgroepvermindering opnemen.

Hierbij een overzicht van de bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2017:

Vanaf 1 januari 2017

 

Kwartaal 1 tot 5 Kwartaal
6 tot 9
Kwartaal
10 tot 13
Vanaf kwartaal
14 en …

1e werknemer

Volledige vrijstelling basisbijdragen gedurende de volledige tewerkstellingsperiode die aanvangt op een datum gelegen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020**

2e werknemer

€1.550

€1.050

€450 0

3e werknemer

€1.050

€1.050*

€450 0

4e werknemer

€1.050

€1.050*

€450* 0

5e werknemer

€1.050*

€1.050*

€450* 0

6e werknemer

€1.050*

€1.050*

€450* 0

**Het gaat om het forfaitaire bedrag G7 :het saldo van de verschuldigde basisbijdragen na de eventuele sociale maribel aftrek en na toepassing van de structurele vermindering.
Een aantal RSZ-werkgeversbijdragen blijven namelijk verschuldigd. Dit is echter afhankelijk van het contract (arbeider of bediende); de grootte en de aard van de onderneming (met of zonder handels- of industrieel doel). Bovendien kan er nog een extra sectorale bijdrage verschuldigd zijn. Raadpleeg hiervoor uw sociaal secretariaat.

Tussenkomst in de administratiekosten

Een nieuwe werkgever die aansluit bij een erkend sociaal secretariaat, heeft recht op een tussenkomst in administratiekosten ten belope van €36,45/kwartaal voor de kwartalen dat hij een doelgroepvermindering voor een eerste werknemer aanvraagt. Het bedrag van de tussenkomst is een kwartaalbedrag en wordt nooit geproratiseerd. Elk kwartaal dat de werkgever het voordeel voor een eerste aanwerving geniet, kan ook de tussenkomst genoten worden.

Deze doelgroepvermindering komt bovenop de algemene structurele lastenvermindering die de werkgever geniet. De structurele vermindering wordt ingrijpend hervormd in de periode 1 april 2016 tot 2020.

Contact informatie

Meer informatie over deze maatregel kan u terugvinden op de RSZ-website in de "Administratieve instructies RSZ". Klik vervolgens op de rubriek "De bijdrageverminderingen" en vergeet niet het recentste kwartaal te selecteren.
U kan ook een vraag stellen aan RSZ Contact, de nieuwe eerstelijnsdienst van de RSZ per telefoon of per e-mail.

RSZ
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
T 02 509 59 59
contact@rsz.fgov.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.

Gerelateerde maatregel


UP