Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Connecting Europe Facility

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 20 jan '17
De ‘Connecting Europe Facility’ (CEF) is een samenvoeging van aantal oudere programma’s (TEN-T, TEN-E, CIP, Marco Polo) met als centraal doelstelling het connecteren van alle EU-lidstaten en de infrastructuur te verbeteren op het vlak van energievoorziening, telecommunicatienetwerken en transportnetwerken. Het is een sleutelelement in het overkoepelende ‘European infrastructure package’.
 
Het betreft hier één algemeen instrument maar het beslaat wel drie verschillende sectoren:
  • Energy;
  • Telecom;
  • Transport.
Hoewel dit op het eerste gezicht vrij diverse sectoren zijn, kennen ze voor de Europese Commissie (EC) allemaal één centraal probleem, namelijk dat de diverse nationale en transnationale netwerken te gefragmenteerd zijn. Dit is vooral het geval in de nieuwere lidstaten van de Europese Unie.
Een tweede reden om ze samen te voegen is dat deze sectoren soms gezamenlijk gebruik maken van dezelfde infrastructuur (straatdeksels, toegangspoorten, leidingen en buizen).
Bij het uitvoeren van bepaalde werken is het hierdoor soms kostenbesparend om deze tegelijk uit te voeren.
De scope van het Cohesiefonds en CEF zijn deels hetzelfde in de minder welvarende EU-lidstaten maar voor die landen zal men ervoor zorgen dat er voldoende coherentie is.

Wie komt in aanmerking

De thema’s zijn zeer breed en de doelgroepen eveneens. Lokale en nationale overheden, onderzoeksinstellingen, kmo’s, ngo, internationale organisaties komen allemaal in aanmerking. De meeste oproepen hebben bijzondere aandacht voor het grensoverschrijdend karakter en voor het wegwerken van knelpunten in de netwerken, gezien de primaire doelstelling van CEF is om de lidstaten van de EU beter met elkaar te verbinden. Indien u een projectvoorstel wil indienen is het dus goed om samenwerking met partners uit andere lidstaten te onderzoeken, hoewel ook individuele projectvoorstellen kunnen ingediend worden.

Wat komt in aanmerking

De Europese Commissie stelt jaarlijkse werkprogramma’s op die deze doelstellingen omzetten in concrete acties. Op periodieke basis publiceren zij deze op de website van INEA inea.ec.europa.eu/en/cef/cef.htm .

Omvang steun

Op het vlak van financiering probeert de Europese Commissie een aantal innovaties in te voeren door niet langer enkel te opteren voor de klassieke instrumenten.
 
Enerzijds zijn er de klassieke ‘grants’ of subsidies waarbij er meestal sprake is van cofinanciering door de projectpartners en de EC. De percentages variëren sterk per oproep maar meestal dient de projectpromotor zelf nog een groot deel van de financiering te dragen.

De tweede is via een nieuw systeem van innovatieve financiële instrumenten die uitgewerkt zijn i.s.m. de EIB:

  • Waarborglening voor transportnetwerken;
  • Het ‘project bond’ initiatief;
De bedoeling van deze instrumenten is dat de investeringen van de EC gebruikt worden om extra investeringen aan te trekken van private investeerders.
Net zoals bij andere programma’s is het mogelijk om samenhang te creëren met andere Europese programma’s zoals de structuurfondsen en dus opeenvolgende fases van een groter project te financieren via de verschillende instrumenten.

Aanvraagprocedure

CEF wordt beheerd door het ”Innovation and networks executive agency (INEA)”, dat een agentschap is van de Europese Commissie.

Aanvragen verlopen via een oproep tot kandidaatstelling die gepubliceerd wordt op de site van inea.ec.europa.eu/en/cef/cef.htm. Per oproep is er een afsluitingsdatum waarbinnen alle projecten moeten ingediend zijn.

Projectvoorstellen dienen vaak ook nog de goedkeuring van de betrokken lidstaat te bekomen, alvorens deze ingediend kunnen worden bij de Europese Commissie. Dit is alleszins het geval voor projecten onder het CEF Transport luik.

Contact Informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Enterprise Europe Network Vlaanderen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 02 209 27 32

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP