Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden - AWI

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 26 okt '17

Werkgevers die een werknemer aanwerven in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, die minstens twee jaar is ingeschreven als niet werkend werkzoekende, kunnen genieten van een premie van maximum €4.520. Deze langdurige werkzoekende dient op het einde van het kwartaal van indiensttreding wel te behoren tot de leeftijdscategorie van 25 tot 54 jaar.

Deze aanwervingsincentive (AWI) heeft tot doel de aanwerving en duurzame tewerkstelling van langdurig werkzoekenden voor de werkgevers financieel aantrekkelijk(er) te maken.

Deze maatregel trad in werking op 1 maart 2017 en heeft terugwerkende kracht voor alle aanwervingen vanaf 1 januari 2017. De incentive kan enkel online aangevraagd worden. Op deze pagina vindt u een online stappenplan.

Wie komt in aanmerking

Werkgever

Elke werkgever, uit zowel de private als publieke sector (incl.vzw's), die een werknemer tewerkstelt in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest komt in aanmerking voor deze premie.
Ondernemingen in moeilijkheden kunnen geen beroep doen op deze maatregel.

Werknemer

De werkgever kan genieten van deze premie als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de werknemer is 2 jaar ingeschreven bij VDAB als niet werkend werkzoekend (op het ogenblik van indiensttreding);
  • de werknemer is 25 jaar of ouder en jonger dan 55 jaar (op het einde van het kwartaal van indiensttreding);
  • de werknemer wordt tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of gelijkgesteld (= tijdelijke arbeidsovereenkomst(en) van minimaal 3 maanden indien gangbaar wervingsbeleid van de onderneming);
  • deze arbeidsovereenkomst start ten vroegste op 1 januari 2017.

Werknemers met een uitzendcontract, een contract als flexi-jobwerknemer of een contract als gelegenheidswerknemer komen niet in aanmerking.

Omvang steun

De incentive wordt uitgekeerd in twee schijven:

  • een eerste schijf van €1.250 wanneer de werknemer gedurende drie maanden bij de onderneming is tewerkgesteld;
  • een tweede schijf van €3.000 wanneer de werknemer gedurende twaalf maanden bij de onderneming is tewerkgesteld.

Bij deeltijdse tewerkstelling worden volgende regels gevolgd:

  • bij een tewerkstelling van minder dan 30% wordt er geen subsidie betaald;
  • een tewerkstelling tussen 30% en 80%, geeft recht op een subsidie van 60% van het maximum (vb. €750 en €1800);
  • een tewerkstelling van 80% of meer, geeft recht op een subsidie van 100%.

Deze premie is niet cumuleerbaar met de loonincentive toegekend in het kader van maatwerk (idem beschutte en sociale werkplaatsen), lokale diensteneconomie en invoegbedrijven.
Wanneer het totaal van alle (Vlaamse en federale) subsidies voor de betrokken persoon hoger is dan 50% van de brutoloonkost, dan zal het bedrag dat de 50% overschrijdt, in mindering worden gebracht van de aanwervingsincentive. Is één van de subsidies de Vlaamse Ondersteuningspremie voor werknemers met een arbeidshandicap (VOP), dan mag het totaal van alle subsidies 100% van de bruto loonkost bedragen (voordat er een vermindering dient toegepast te worden).

Aanvraag- en uitbetalingsprocedure

De incentive kan alleen online aangevraagd worden. Op deze pagina vindt u ook een online stappenplan.
Informatie over de uitbetalingsprocedure van de 2 subsidieschijven kan u terugvinden op www.werk.be/online-diensten/aanwervingsincentive-voor-langdurig-werkzoekenden/hoe-wordt-de-incentive-betaald.

Contact informatie

Het departement Werk en Sociale Economie beheert deze maatregel (in naam en voor rekening van de VDAB).

Departement Werk en Sociale Economie (Vlaamse Overheid)
Aanwervingsincentive - AWI
Koning Albert-II laan 35 bus 20
1030 Brussel
T 02 553 08 61
awi@wse.vlaanderen.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP