Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Op zoek naar kmo-financiering? Maak kennis met de belangrijkste overheids- en private financieringsinstrumenten.

Samenvatting

Via sessies biedt het Agentschap Ondernemen u de mogelijkheid uw kennis te verruimen over de belangrijkste overheids- en private financieringsinstrumenten.

Beschrijving

Bent u als kmo op zoek naar financiering voor de start of groei van uw onderneming? Kent u voldoende de verschillende overheidsinstrumenten, zoals de voordelige achtergestelde leningen en overheidswaarborgen? Is uw kredietdossier voldoende onderbouwd om uw slaagkansen op bankfinanciering te  verhogen? Kent u de alternatieve financieringsmogelijkheden zoals BAN Vlaanderen of de risicokapitaalverschaffers indien de bank uw financieringsbehoefte niet of slechts beperkt kan invullen?

Via gratis sessies biedt het Agentschap Ondernemen u de mogelijkheid uw kennis te verruimen over deze thema’s. De dag start met een beknopt overzicht van de verschillende financieringsinstrumenten én hoe de overheid u hierbij kan helpen. Tijdens de workshops worden een aantal onderwerpen verder uitgediept.

U kan zich in de voormiddag naar eigen keuze inschrijven voor alle workshops ofwel een keuze maken uit een aantal workshops ( gelieve dan wel rekening te houden met eventuele pauzes). Ook voor het namiddagprorgamma kan u zich naar eigen keuze inschrijven voor alle workshops ofwel een keuze maken uit een aantal workshops. Elke workshop wordt tweemaal gegeven door de expert. Uw programma wordt u overgemaakt per mail ca een week vooraf.

Workshops

De voormiddag start met een plenair gedeelte waarop het Agentschap Ondernemen de verschillende financieringsinstrumenten toelicht én hoe de overheid u hierbij kan helpen.

Vervolgens starten de workshops:

 • Hoe optimaliseer ik mijn kredietdossier voor de bank?
 • De voordelige achtergestelde leningen voor kleine ondernemingen van het Participatiefonds
 • De financieringsproducten van PMV: een overzicht van de verschillende waarborginstrumenten en de winwinlening

In de namiddag:

 • Over welke risicokapitaalproducten beschikt PMV?
 • De werking van BAN Vlaanderen
 • Toelichting over het investeringsproces van een privaat risicokapitaalfonds

Elke workshop duurt 40 min. en wordt gegeven door een expert van één van de volgende instanties:

 • Het Participatiefonds wil het eigen vermogen van zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen (ko’s) verstevigen. Hiervoor beschikt zij over een aantal achtergestelde leningen die tegen gunstige voorwaarden kunnen worden toegekend aan bepaalde ko’s die hun activiteiten in hoofdberoep uitoefenen.
 • PMV is een Vlaamse investeringsmaatschappij. Zij financiert beloftevolle ondernemers van bij de prille start tot aan de groei en internationalisering van hun bedrijf.  Afhankelijk van de situatie of het doel van de onderneming in kwestie levert PMV financiering op maat: risicokapitaal, waarborgen voor bedrijfskredieten, voordelige leningen en investeringen via externe fondsen.
 • Febelfin is de Belgische federatie van de financiële sector en fungeert als spreekbuis voor deze sector.
 • Het Business Angels Netwerk Vlaanderen (BAN Vlaanderen) treedt op als coördinator tussen een netwerk van privé investeerders met relevante know-how, de zgn. business angels, en beloftevolle ondernemingen.  BAN Vlaanderen participeert als organisatie niet zelf in deze ondernemingen; het is aan de investeerder(s) zelf om te beoordelen al dan niet in zee te gaan met de onderneming.
 • De Belgian Venture Capital & Private Equity Association (BVA) vertegenwoordigt de Belgische risicokapitaalmaatschappijen, waaronder een aantal erkende ARKIV’s, en draagt bij tot de ontwikkeling van de sector.
    

Programma

9.00 tot 9.30 uur - ontvangst met koffie

9.30 tot 10.15 uur - Maak kennis met de verschillende financieringsinstrumenten én hoe de overheid u hierbij kan helpen

10.20 tot 12.50 uur - Workshops rond het thema bankfinanciering (40 min. per workshop):

 • De voordelige achtergestelde leningen van het Participatiefonds
 • De financieringsproducten van PMV – een overzicht van de verschillende waarborginstrumenten en de winwinlening
 • Hoe optimaliseer ik mijn kredietdossier voor de bank

Lunch met broodjes 12.50 tot 13.50 uur

13.50 tot 16.00 uur - Workshops rond het thema Risicokapitaalfinanciering (40 min. per workshop):

 • Over welke risicokapitaalproducten beschikt PMV?
 • De werking van BAN Vlaanderen
 • Toelichting van het investeringsproces van een privaat risicokapitaalfonds

16.00 tot 17.00 uur - Netwerkmoment

Deze infosessies worden u gratis aangeboden door de Vlaamse Overheid. Gelieve tijdig in te schrijven want de plaatsen zijn beperkt.

Deze opleiding werd erkend door BIBF als permanente vorming (5 uur).

Organisator: 
Agentschap Ondernemen
Doelpubliek: 
Zelfstandigen - kmo's - grote ondernemingen
Sessies:
Geen geplande sessies.

UP