Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wie komt in aanmerking?

De meeste zelfstandigen en kmo’s, zowel bestaande als nieuwe zaken, komen in aanmerking voor de rentetoelage.


De grootte van de onderneming

Enkel kleine of middelgrote ondernemingen komen in aanmerking voor de rentetoelage.

Kmo’s zijn ondernemingen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • (huidige) tewerkstelling: minder dan 250 VTE (= voltijdse equivalenten);
  • jaaromzet minder dan 50 mio euro;
  • balanstotaal minder dan 43 mio euro.

Als de tewerkstelling minder is dan 250 VTE, moeten de drempels inzake jaaromzet en balanstotaal allebei overschreden zijn om als grote onderneming te worden gecatalogeerd.

Om vast te stellen of de drempels overschreden zijn, dient u rekening te houden met de cijfers van eventuele verbonden ondernemingen of partnerondernemingen.

De nieuwe kmo-definitie is van kracht vanaf 1 januari 2016.

De interpretatie van de kmo-definitie vindt u via volgende link.

De gegevens voor de berekening van de jaaromzet en het balanstotaal worden vastgesteld op basis van de laatste twee jaarrekeningen die bij de Nationale Bank van België zijn neergelegd voor de indieningsdatum van de steunaanvraag.

Voor ondernemingen die geen jaarrekening moeten opmaken, worden de gegevens vastgesteld op basis van de laatste twee aangiftes bij de directe belastingen voor de indieningsdatum van de steunaanvraag.

Bij recent opgerichte ondernemingen, waarvan de eerste jaarrekening nog niet is neergelegd en de eerste fiscale aangifte nog niet is gedaan, worden de gegevens vastgesteld op basis van een financieel plan van het eerste werk- of productiejaar.

De vorm van de onderneming

Onder onderneming wordt verstaan: de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, de handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid en de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, de Europese economische samenwerkingsverbanden en de economische samenwerkingsverbanden die beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.

Voor de rentetoelage zijn onder meer eenmanszaak/natuurlijk persoon, BVBA/EVBA, NV, CV/CVBA en VOF aanvaardbare bedrijfsvormen. Vzw’s zijn uitgesloten van de maatregel.

De uitbating van de onderneming

De zelfstandige, of kleine of middelgrote onderneming, moet minstens één exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest die wordt getroffen door openbare werken. Die exploitatiezetel moet beschikken over ruimtes die in normale omstandigheden toegankelijk zijn voor de klanten en de leveranciers.

De activiteit van de onderneming

Er kan enkel een rentetoelage worden toegekend aan ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit behoort tot de in aanmerking komende sectoren. Er wordt gewerkt met een lijst van aanvaardbare NACE-codes.


UP