Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wie komt in aanmerking?

Een onderneming komt in aanmerking voor strategische investerings- en opleidingssteun als ze voldoet aan volgende criteria:

Grootte van de onderneming

Voor opleidingssteun komen zowel kmo’s als grote ondernemingen uit gans het Vlaamse gewest in aanmerking.

Voor investeringssteun komen kmo’s uit het ganse Vlaamse gewest in aanmerking, en grote ondernemingen wanneer deze gevestigd zijn in de regionale steunzone. Dit is een overzicht van de gemeenten uit de regionale steunzone voor de periode 2007-2013.

De grootte van de onderneming wordt bepaald aan de hand van de Europese kmo-definitie. Kmo’s zijn ondernemingen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  •     (huidige) tewerkstelling: minder dan 250 VTE (= voltijdse equivalenten)
  •     jaaromzet minder dan 50 mio euro
  •     balanstotaal minder dan 43 mio euro

Als de tewerkstelling minder is dan 250 VTE, moeten de drempels inzake jaaromzet en balanstotaal allebei overschreden zijn om als grote onderneming te worden gecatalogeerd.

Om vast te stellen of de drempels overschreden zijn, dient u rekening te houden met de cijfers van eventuele verbonden ondernemingen of partnerondernemingen. De definitie van verbonden onderneming en partneronderneming.

De gegevens voor de berekening van de jaaromzet en het balanstotaal worden vastgesteld op basis van de laatste bij de Nationale Bank van België neergelegde jaarrekening voor de datum van de steunaanvraag.

Activiteit van de onderneming

Er kan enkel strategische steun worden toegekend aan ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit behoort tot de in aanmerking komende sectoren. Er wordt gewerkt met een lijst van aanvaardbare NACE-codes.


UP