Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wie kan gebruik maken van de subsidie - Voorwaarden

 1. Hoe weet ik of mijn onderneming in aanmerking komt voor de kmo-portefeuille?
 2. Wat zijn 'werkenden in de onderneming' in de pijler opleiding?

1. Hoe weet ik of mijn onderneming in aanmerking komt voor de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo’s met een vestiging in  het Vlaamse Gewest: meer informatie.

Kmo’s zijn:

 • natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen;
 • handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid;
 • burgerlijke vennootschappen met handelsvorm;
 • de Europese economische samenwerkingsverbanden en de economische samenwerkingsverbanden.

En die voldoen aan de Europese kmo-definitie:

 • minder dan 250 werknemers;
 • waarvan de jaaromzet niet hoger is dan 50 miljoen euro en het balanstotaal niet hoger is dan 43 miljoen euro;
 • Indien uw onderneming een deelnemingsrelatie heeft met één of meerdere andere ondernemingen van 25% of meer van het kapitaal en de stemrechten, moeten de cijfers van deze ondernemingen deels of volledig meegenomen worden in de berekening. voor meer informatie: zie http://www.agentschapondernemen.be/artikel/europese-kmo-definitie

Vzw’s vallen niet onder de definitie en kunnen geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.

2. Wat zijn 'werkenden in de onderneming' in de pijler opleiding?

Het betreft de werkende die aan één van de volgende beschrijvingen voldoet:

 • de bij arbeidsovereenkomst tewerkgestelde persoon die zijn activiteit binnen een in het Vlaamse Gewest gelegen exploitatiezetel van een onderneming uitoefent en die ingeschreven is bij de RSZ (geen jobstudenten);
 • de persoon die voornamelijk als zaakvoerder of actieve vennoot aangesloten is bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen of bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
 • de natuurlijke persoon die koopman is of een zelfstandig vrij beroep uitoefent;
 • de helper van een zelfstandige die onderworpen is aan het sociaal statuut;

de meewerkende echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner (die onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen)


UP