Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wettelijk kader kmo-portefeuille

Europese de-minimisverordening

Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun.

Kaderdecreet

Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid.

BVR Kmo-portefeuille en kmo-groeitrajecten

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016  tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten.

MB Kmo-portefeuille

Ministerieel besluit van 30 maart 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten.

MB Kmo-groeitrajecten

Ministerieel besluit van 10 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten.

MB Auditbureaus

Ministerieel besluit van 14 februari 2016 tot uitvoering van [van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de aanstelling en de werking van de auditbureaus.

 

Oudere wetgeving


UP