Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wettelijk kader

Het Europees wettelijk kader

 1. 17/06/2014
  Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB L 187 van 26 juni 2014)
   
 2. 18/12/2013
  Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PB L 352/1 van 24 december 2013)

Het Vlaams wettelijk kader

 1. 31/01/2003
  Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid.
   
 2. 15/07/2005.
  Decreet tot wijziging van het decreet van 31/01/2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid.
   
 3. 19/12/2008
  Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten.
   
 4. 01/01/2009
  Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19/12/2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten.
   
 5. 28/05/2009
  Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten.
   
 6. 05/06/2009
  Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 januari 2009 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten.
   
 7. 14/01/2010
  Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 1 januari 2009 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten.
   
 8. 17/08/2010
  Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 8 en artikel 16 van het ministerieel besluit van 1 januari 2009 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten.
   
 9. 05/07/2011
  Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 januari 2009 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, wat betreft de blokkering van de subsidie en de opheffing van het georganiseerd beroep van de dienstverlener
   
 10. 19/09/2011
  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten.
   
 11. 28/10/2011
  Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 1 januari 2009 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten.
   
 12. 16/03/2012
  Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid: verwijzingen.
   
 13. 05/12/2012
  Ministerieel besluit tot wijziging van het ministrieel besluit van 1 januari 2009 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, wat betreft de verlaging van de in aanmerking komende kosten.
   
 14. 14/02/2013
  Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, wat betreft de aanstelling en de werking van de auditbureau’s.
   
 15. het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid
   
 16. 26/04/2013
  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten. (versie Belgisch Staatsblad)
   
 17. 21/06/2013
  Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 14 februari 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, wat betreft de aanstelling en de werking van de auditbureaus.
   
 18. 21/06/2013
  Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten.
   
 19. 21/11/2013
  Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 juni 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, wat betreft toevoeging van het domein energie aan de pijler coaching.
   
 20. 10/01/2014
  Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 2010 met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en kmo-portefeuille, wat betreft het verbod van het verlenen van een machtiging aan de dienstverlener in het kader van het besluit kmo-portefeuille.
   
 21. 19/05/2014
  Ministerieel besluit tot opheffing van artikel 13 en vervanging van de bijlage van het ministerieel besluit van 14 februari 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, wat betreft de aanstelling en de werking van de auditbureaus

UP