Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Welke stappen moet u overlopen?

Stap 1

Eerst moet u uw zelfstandige activiteit uitschrijven uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat kan u doen bij het ondernemingsloket van uw regio. Zij registreren op welke datum uw activiteit wordt geschrapt en wat de reden is van stopzetting (bv. faillissement, pensioen, werknemersstatuut). U ontvangt van hen een attest van schrapping.

Op deze pagina kan u een ondernemingsloket in uw regio opzoeken.

Net als bij een inschrijving in de KBO moet u ook bij een uitschrijving administratiekosten betalen aan het ondernemingsloket.

Stap 2

Bij wijziging of stopzetting van de activiteiten dient het bevoegde btw-beheerskantoor binnen een termijn van één maand op de hoogte gebracht te worden van deze wijziging of stopzetting.

Indien u uw huidige zelfstandige activiteit staakt om een andere zelfstandige activiteit te beginnen (bv. stoppen met slagerij om traiteur te worden), moet u dit ook melden aan het ondernemersloket en aan het btw-kantoor. U behoudt uw ondernemingsnummer en btw-nummer, maar u krijgt een nieuwe activiteit toegekend (dit staat niet gelijk aan stopzetting).

Hier vindt u meer informatie

Stap 3

Ten slotte brengt u binnen de 15 dagenn uw sociaal verzekeringsfonds en uw ziekenfonds op de hoogte van de stopzetting van uw zaak. Op die manier voorkomt u dat u bijdragen blijft betalen voor uw zelfstandige activiteit. Let wel dat u eventueel nog bijdragen verschuldigd bent voor het lopende kwartaal.

Aan uw sociaal verzekeringsfonds moet u een persoonlijke verklaring van stopzetting en een bewijs van stopzetting (bijvoorbeeld een kopie van het attest van schrapping uit de KBO) overhandigen. Het ondernemingsloket bezorgt u deze documenten bij uw uitschrijving en zegt u welke documenten u best nog kan opvragen.

Indien u zelfstandige in een vennootschap bent, moet u volgende documenten bezorgen aan uw sociaal verzekeringsfonds:

  • als mandataris, bestuurder of zaakvoerder heeft u het uittreksel uit het Belgisch Staatsblad nodig waarin uw ontslag is bekendgemaakt, alsook een kopie van het proces-verbaal van de algemene vergadering (ofwel het uittreksel daarvan gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad)
  • als werkend vennoot heeft u een schriftelijke verklaring van de zaakvoerder of afgevaardigd bestuurder nodig, waarin bevestigd wordt dat u geen zelfstandige activiteit meer uitoefent in de vennootschap.

Indien u zelfstandige als helper of helpende echtgeno(o)t(e) bent, moet u een geschreven verklaring van de hoofdzelfstandige opsturen, waarin deze verklaart dat u bij hem of haar geen enkele zelfstandige activiteit meer uitvoert.

Op al deze bewijzen moet uitdrukkelijk de datum van stopzetting worden vermeld.


UP