Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Welke ondernemingsvorm kiest u?

U kan kiezen tussen:

 • Eenmanszaak
  Een eenmanszaak is een bedrijf met één natuurlijke persoon als eigenaar die met zijn hele vermogen aansprakelijk is voor alle verplichtingen van zijn bedrijf.
 • Vennootschap
  Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtsreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.

Uw keuze heeft invloed op de beleidsvoering, boekhouding belastingstelsel, ...

Eenmanszaak

Voordelen eenmanszaak :

 • Eenvoudig en goedkoop op te richten
 • Geen vereist minimumkapitaal
 • Dubbele boekhouding is niet vereist
 • Beperkte boekhoudkundige en administratieve verplichtingen
 • Beslissingsmacht, werking en winst berusten bij één persoon

Nadelen eenmanszaak:

 • Juridisch geen onderscheid tussen privébezittingen en het vermogen van de eenmanszaak
 • Enkel personenbelasting met hogere tarieven dan vennootschapsbelasting
 • Faillissement van de eenmanszaak is ook het faillissement van de natuurlijke persoon
 • De ondernemer zoekt zelf financiële middelen (eigen geld, geleend geld,…)

Vennootschap

Voordelen vennootschap:

 • Beperkte financiële aansprakelijkheid voor bepaalde vennootschapsvormen
 • Vennootschapsbelasting met lagere tarieven dan personenbelasting
 • Alle afspraken tussen de partners staan op papier
 • Onbeperkte bestaansduur, bij wegvallen partner blijft de vennootschap bestaan
 • Financiële middelen kunnen worden samengebracht door meerdere personen

Nadelen vennootschap

 • Kostelijke oprichting
 • Sommige vennootschapsvormen vereisen een minimumkapitaal en een financieel plan
 • Verplichte dubbele boekhouding
 • Beslissingsmacht, werking en winst worden verdeeld over meerdere mensen
 • Oprichtersaansprakelijkheid

Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook in onze brochure 'Mijn eigen zaak: Starten met kennis van zaken".


UP