Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wat zijn peterschapsprojecten?

Uit ervaring leer je. Dat is ook zo voor ondernemers. In de levensloop van een onderneming moeten vaak nieuwe beslissingen genomen worden die bepalend zijn voor het resultaat en de groei van de onderneming. De ervaring van andere ondernemers kan hen daarbij helpen.

Hoe dit in de praktijk omzetten? Dit wordt mogelijk gemaakt door peterschapsprojecten, die gebaseerd zijn op kennis- en ervaringsuitwisseling tussen ondernemingen en tot doel hebben de bedrijfsvoering te professionaliseren.

De Vlaamse overheid kent subsidies toe aan organisatoren van peterschapsprojecten, om zo een gediversifieerd aanbod van peterschapsprojecten in heel Vlaanderen te stimuleren en de deelnameprijs voor ondernemers beperkt te houden.

Kenmerkend voor elk door de Vlaamse overheid gesubsidieerd peterschapsproject is dat ondernemers gedurende een bepaalde periode regelmatig in groepen samenkomen om ervaringen uit te wisselen over de bedrijfsvoering. Zij worden daarin begeleid door een of meerdere peters of mentoren. Dat zijn beslissingsnemers uit grotere bedrijven of ervaren kmo's-bedrijfsleiders die kosteloos hun kennis en ervaring ter beschikking stellen van de deelnemende ondernemingen.

Verder worden er ook specifieke activiteiten georganiseerd om de ondernemers in contact te brengen met deelnemers en peters van andere groepen of andere peterschapsprojecten.


Contact informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst ondernemerschap
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 02 553 35 19
F 02 553 37 88
peterschapsprojecten@vlaio.be
UP