Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wat zijn de pilootprojecten?

Wat is het steuninstrument?

Dit steuninstrument ligt in het verlengde van de steunmogelijkheden van de pijler strategisch advies van de kmo-portefeuille.

De gerichte inzet van de pijler strategisch advies zou op termijn uitgebreid kunnen worden met steun voor strategisch ICT- en personeelsmanagementadvies. Vooraleer de kmo-portefeuille definitief uit te breiden worden deze twee simultane pilootprojecten opgezet in aanloop van de mogelijke structurele ondersteuning met de kmo-portefeuille. De pilootprojecten zullen als leertraject toelaten om de projectdefinitie en randvoorwaarden voor een strategisch ICT-advies en een strategisch personeelsmanagementadvies in te vullen.

Waarom steun voor strategisch ICT-advies?

Een goede ICT-strategie en infrastructuur zijn onmisbaar voor kmo’s die willen innoveren of hun bedrijfsvoering optimaliseren. Vaak wordt de keuze van de strategie en de daaruit volgende investering onvoldoende voorbereid met continuïteitsbedreigende risico’s tot gevolg. Het is aangewezen om vooraleer tot dure investeringen of uitgaven over te gaan een grondige strategische oefening te maken door het inwinnen van advies bij een professionele dienstverlener op dit gebied.

De steun voor strategisch ICT-advies dient om kmo’s financieel te ondersteunen bij het inwinnen van een strategisch, onafhankelijk en neutraal ICT-advies, waardoor ICT als een strategisch instrument wordt ingezet binnen de onderneming.

Waarom steun voor strategisch personeelsmanagementadvies? 

De globalisering dwingt Vlaamse kmo’s om steeds verder te professionaliseren. Het inwinnen van een strategisch personeelsmanagementadvies draagt bij tot het uitwerken van een optimaal personeelsbeleid. Een goed onderbouwd personeelsbeleid leidt tot duurzame tewerkstelling van de juiste profielen, wat een belangrijke impact heeft op de concurrentiële marktpositie van de Vlaamse kmo’s.

De steun voor strategisch personeelsmanagementadvies dient om kmo’s financieel te ondersteunen bij het inkopen van een advies met betrekking tot het opzetten of hervormen van hun strategisch personeelsmanagement. Strategisch personeelsmanagement is het beleid waarmee het menselijk kapitaal van een onderneming duurzaam wordt ingezet ter ondersteuning van de globale organisatiestrategie op de lange termijn.

Wie kan strategisch ICT- of personeelsmanagementadvies verlenen in het kader van deze maatregel?

Om in het kader van de kmo-portefeuille diensten te kunnen verlenen aan kmo's of zelfstandigen moeten dienstverleners erkend zijn. In het kader van de pilootprojecten steun voor strategisch ICT- en personeelsmanagementadvies worden echter ook niet-erkende dienstverleners uit de privésector toegelaten.

Het optreden als dienstverlener in het kader van de pilootprojecten steun voor strategisch ICT- en personeelsmanagementadvies impliceert evenwel geen automatische erkenning als dienstverlener in het geval dat de pilootprojecten geïntegreerd worden in de kmo-portefeuille.

Indien de dienstverlener erkend is binnen de kmo-portefeuille mag deze erkenning niet geschorst of ingetrokken zijn op het moment van de aanvraag.

De dienstverlener moet bovendien een derde ten aanzien van de onderneming zijn. Aan die voorwaarde is niet voldaan als een van de volgende gevallen zich voordoet:

  •  De onderneming heeft rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van de dienstverlener in handen.
  •  De dienstverlener heeft rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van de onderneming in handen.
  •  De dienstverlener en de onderneming hebben minstens één gemeenschappelijke zaakvoerder, bestuurder, werknemer of aandeelhouder.
  •  De zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de onderneming en de dienstverlener zijn met elkaar verbonden als echtgenoten, als bloedverwanten tot en met de tweede graad of door samenwoning.

Wat wordt niet gesubsidieerd?

Wettelijk verplichte adviezen, adviezen van permanente of periodieke aard, adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven en reguliere bedrijfsuitgaven van de onderneming, komen niet in aanmerking voor steun.


UP