Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wat is strategische investerings- en opleidingssteun?

Kmo’s en grote ondernemingen die omvangrijke beroepsinvesteringen of een omvangrijk opleidingsproject willen uitvoeren in het Vlaams Gewest, kunnen via deze maatregel financieel worden ondersteund.

Het investerings- of opleidingsproject dient ‘strategisch’ te zijn, waarmee bedoeld wordt dat het project moet dienen ter ondersteuning van een ‘kantelmoment’ voor de onderneming. Onder kantelmoment moet verstaan worden een breuk met het normale strategische groeipad bij continu beleid, waarvan de gevolgen moeilijk omkeerbaar zijn en invloed hebben op de ganse organisatie.

Het totaalbudget voor de maatregel in 2011 bedraagt 40 miljoen euro. Om het systeem budgettair beheersbaar te houden, werden minimum investerings- en opleidingsdrempels ingebouwd, evenals maximumsteunpercentages en –bedragen.
 


Contact informatie

Contact informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Bedrijfs- en omgevingssteun
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
UP