Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wat is rationeel energiegebruik? Hoe kan de energiescan u helpen?

Energie brengt welvaart en zorgt voor een comfortabel leven. Maar ons energiegebruik heeft ook nadelen: milieuvervuiling, klimaatverandering, uitputting van de natuurlijke voorraden. Economische groei op lange termijn is enkel houdbaar wanneer we rekening houden met de draagkracht van het milieu en de eindigheid van de fossiele brandstoffen.


Hoe energie besparen?

Om op een maatschappelijk verantwoorde manier energie te besparen wordt best het drie-stappenplan van de Trias Energetica gevolgd. Deze drie stappen zijn de volgende:

  1. terugdringen van de energievraag, dus energie zo efficiënt mogelijk gebruiken
  2. duurzame bronnen inzetten, zoals zon, wind en biomassa
  3. fossiele brandstoffen zo schoon mogelijk aanwenden.

Wat verstaat men onder REG?

Rationeel Energie Gebruik, kortweg REG, kadert precies binnen die maatregelen om het energieverbruik te verminderen. Rationeel energiegebruik is immers het zo efficiënt mogelijk omspringen met energie zodat het energieverbruik daalt zonder verlies aan productiecapaciteit, veiligheid en comfort.

Voor bedrijven heeft REG nog een ander belangrijk voordeel: minder energieverbruik betekent ook een lagere energierekening. Studies tonen immers aan dat de energiekost een groot aandeel vertegenwoordigt in de totale werkingskosten van de bedrijven. Zeker voor kmo’s kan deze kost zwaar doorwegen. Precies zij kunnen door rationalisering hun energieverbruik doen dalen.

Hoe kan de energiescan u helpen?

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen biedt bedrijven die dit wensen een gratis individuele energiedoorlichting (energiescan) aan. De scan start met een analyse van de facturen van het energieverbruik. Daarnaast worden de technische installaties aan een eerste kritische inspectie onderworpen.

Na een energiescan heeft het bedrijf een duidelijk beeld van waar de prioriteiten dienen te liggen wanneer er beslist wordt om het energieverbruik aan te pakken (en van wat er haalbaar kan zijn).

Subsidiebonus bij de ecologiepremie

Kleine en middelgrote ondernemingen die een inspanning leveren om een eerstelijns energie-, milieu- of eco-efficiëntiescan te ondergaan en beschikken over een geldige scan op datum van indiening van de steunaanvraag kunnen genieten van een subsidiebonus.

Steunmaatregelen voor energiebesparende investeringen?

Via steunmaatregelen moedigt de Vlaamse overheid bedrijven aan om rationeel om te springen met energie en bevordert ze de inzet van hernieuwbare energiebronnen. Energiebesparing gaat meestal gepaard met investeringen. Om bedrijven te stimuleren deze investeringen uit te voeren zijn er een heel aantal steunmaatregelen beschikbaar op federaal en Vlaams niveau en op niveau van de distributienetbeheerder. Afhankelijk van de technologie waarin u investeert kunnen deze sterk verschillen. Voor vragen omtrent uw specifieke investeringsplannen kan u steeds bij ons terecht.


Contact informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
T 0800 20 555
info@vlaio.be
UP