Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wat is milieueffectrapportage?

Milieueffectrapportage is een instrument bedoeld voor projecten en plannen met een potentieel grote impact op het leefmilieu. Hierbij wordt een milieueffectrapport opgesteld voor een bepaald project of plan. Het rapport is een hulpmiddel bij de besluitvorming over dit project. De procedure moet ervoor zorgen dat alle milieu-risico’s opgelijst  worden en maximaal weggenomen of beperkt kunnen worden.

Het milieueffectrapport zelf is een openbaar document waarin voor een voorgenomen actie en de mogelijke alternatieven:

  • De te verwachten gevolgen voor mens en milieu worden aangegeven;
  • Die gevolgen op een systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze worden geanalyseerd en geëvalueerd;
  • Wordt aangegeven op welke wijze de betekenisvolle milieueffecten kunnen vermeden, beperkt of gecompenseerd  worden.

Op deze manier wil de overheid er voor zorgen dat bij een project of plan waar grote milieu-effecten te verwachten zijn ook rekening wordt gehouden met de milieubelangen en de belangen voor veiligheid en gezondheid.

Om dat doel te bereiken moet  de milieueffectrapportage volgende elementen bevatten:

  • De analyse en evaluatie van de te verwachten gevolgen voor  mens en milieu van een voorgenomen actie of de mogelijke alternatieven;
  • De beschrijving en evaluatie van de mogelijke maatregelen om deze gevolgen te vermijden, te beperken of te compenseren;
  • De kwaliteitsbeoordeling van de verzamelde informatie;
  • De actieve openbaarheid van de rapportage en de besluitvorming over de voorgenomen actie.

De wettelijke verankering van de milieueffectrapportage voor het Vlaamse Gewest is te vinden in het decreet algemene bepalingen milieubeleid en de uitvoeringsbesluiten bij dit decreet.

Meer informatie over milieueffectrapportage (dossierdatabank, lopende inspraakprocedures, regelgeving, …) kan gevonden worden op www.mervlaanderen.be.


UP