Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wat is het beschikbare budget?

Vlaanderen heeft van de Europese Unie voor de uitvoering van het EFRO-programma in de periode 2014-2020 een bedrag van 173,5 miljoen euro aan Europese middelen ontvangen. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld over de 4 prioritaire assen:

Het EFRO-programma 2014-2020 heeft een enveloppe van 173,5 M EUR. Dit lijkt een aanzienlijk bedrag, maar in het totaal van de Vlaamse begroting vormt dit slechts een zeer beperkte aanvulling op het reguliere budget, wat jaarlijks om en bij de 28 miljard bedraagt. Het additionaliteitsaspect en het genereren van hefboomeffecten zullen daarom steeds doorslaggevende zijn bij de goedkeuring van projecten. 

Binnen de vier inhoudelijke prioriteiten bestaat geen vaste budgetverdeling over de onderliggende specifieke doelstellingen. Enkel het financiële zwaartepunt per prioriteit is bepaald.


UP