Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wat is het actieplan ondernemingsvriendelijke gemeente?

Op 12 december 2008 gaf de Vlaamse Regering het startschot voor het actieplan ondernemingsvriendelijke gemeente.

Het actieplan wil de dynamiek bij gemeenten om economie te laten uitgroeien tot een volwaardig beleidsdomein en verder werk te maken van een ondernemersgerichte dienstverlening, verder stimuleren en lokale besturen ondersteunen in hun streven naar een ondernemingsvriendelijk beleid.

Overleg en samenwerking tussen (verenigingen van) gemeenten en ondernemers(organisaties) neemt een belangrijke plaats in in dit actieplan.

Naast projectoproepen omvat het actieplan ondernemingsvriendelijke gemeente nog 2 andere sporen:

De 3 sporen samen moeten er voor zorgen dat er niet alleen nieuwe projecten worden opgestart maar dat er ook de nodige afstemming en samenwerking is tussen al die gesubsidieerde projecten; en dat de kennis, ervaring en producten die in het kader van die projecten worden ontwikkeld, vlot beschikbaar zijn voor de doelgroep, ook na de projectperiode.
 


UP