Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Waar let ik op bij het sluiten van een energiecontract?

In het Vlaams Gewest zijn er verschillende energieleveranciers met een leveringsvergunning (www.vreg.be) die u elektriciteit en/of aardgas aanbieden. Afhankelijk van uw voorkeuren kiest u de leverancier en het contract die het beste bij u passen.

Geen energie zonder contract bij een leverancier. U hebt de keuze uit heel wat leveranciers en soorten contracten.


Is een contract nodig?

Elke verbruiker in het Vlaams Gewest moet een energiecontract afsluiten met een energieleverancier. Hebt u sinds 2003 nog geen leverancier gekozen of contract getekend, dan is de standaardleverancier uw leverancier. Afhankelijk van uw bedrijfsvestiging is dat dan Electrabel Customer Solutions, SPE-Luminus, Ebem of Dong.

Een leverancier kiezen

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt op 1 juli 2003 in het Vlaams Gewest kunnen alle bedrijven vrij kiezen bij welke leverancier ze elektriciteit en/of aardgas aankopen. Afhankelijk van uw voorkeuren is de ene leverancier voordeliger dan de andere. Vind de beschikbare leveranciers: http://www.vreg.be/overzicht-energieleveranciers

Leveringsvoorwaarden

Bij kmo’s en vooral bij grotere bedrijven kunnen de leveringsvoorwaarden verschillen. Contacteer een aantal leveranciers en maak op basis van uw voorkeur een keuze.

Welke parameters neemt u in beschouwing bij leverancierskeuze?

1. Prijs

Als u gaat vergelijken, moet u rekening houden met volgende elementen:

 • Zijn de prijzen vast of variabel?.
 • Wordt de prijs aangepast wanneer de netbeheerder de tarieven wijzigt?
 • Is er een korting (bijvoorbeeld voor nieuwe klanten of domiciliëring)?
 • Is de offerte gebaseerd op de juiste gegevens? Controleer bij een offerte voor aardgas of ze gebaseerd is op de juiste gaskwaliteit (laagcalorisch of hoogcalorisch). Op de website van Synergrid vindt u een overzicht van de gassoort per gemeente.

2. Looptijd contract

Een contract van onbepaalde duur kunt u op elk moment opzeggen: het biedt de meeste ruimte om snel te veranderen van leverancier. Let op: dit soort contract kunt u meestal pas opzeggen na een bepaalde minimumduur (bv. 12 maanden).
Een contract van bepaalde duur loopt meestal 1 jaar en wordt zonder opzegging voor het einde van deze termijn stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. U moet rekening houden met een opzegtermijn van 2 of 3 maanden. Kmo’s met een jaarlijks verbruik tot 50.000 kWh elektriciteit en tot 100.000 kWh aardgas betalen geen onderbrekingsvergoeding meer sinds 12 september 2012.

3. Groene of grijze stroom

Als u groene stroom belangrijk vindt, kunt u hiermee ook rekening houden bij uw leverancierskeuze. Naast ‘groene stroom’ bestaat er ook ‘grijze stroom’. Sommige leveranciers bieden 100% groene stroom aan, anderen leveren elektriciteit die deels groen, deels grijs is. U bepaalt zelf wie en wat u verkiest. Of u nu groene of grijze stroom verkiest, aan uw leidingen en meter moet niets veranderd worden.

4. Dienstverlening

Factoren die een rol kunnen spelen bij uw leverancierskeuze zijn bijvoorbeeld:

 • de mate waarin een leverancier u informeert over uw factuur en de gehanteerde prijzen
 • de manier waarop een leverancier klachten behandelt
 • de snelheid en zorgvuldigheid waarmee hij reageert
 • de vlotte bereikbaarheid van de klantendienst.

Veranderen van leverancier

 • U hebt een nieuwe leverancier gekozen? Zodra u met hem een energiecontract afsluit, zal hij uw oude leverancier contacteren. Zij regelen de overdracht onderling. Uw nieuwe leverancier zorgt ervoor dat uw nieuwe contract pas ingaat op de einddatum van het oude contract, tenzij u uitdrukkelijk vraagt om de levering vroeger te starten.
 • Dan meldt uw nieuwe leverancier de overstap aan uw netbeheerder. Hij doet dat minstens een maand op voorhand, zodat de netbeheerder tijd heeft om uw meterstand op te vragen.
 • De netbeheerder bezorgt de meterstand aan uw oude leverancier, zodat hij de slotfactuur kan opmaken. Uw nieuwe leverancier krijgt bepaalde informatie die hem zal helpen bij het inschatten van het voorschot dat u moet betalen.

Let op: het veranderen van leverancier duurt minstens een tweetal maanden.

Wat vermeldt uw contract?

 • Looptijd: Een contract van bepaalde duur (1, 2 of 3 jaar) kunt u enkel 1, 2 of 3 maanden voor de einddatum opzeggen door een contract met een andere leverancier te tekenen. Anders wordt het automatisch voor dezelfde periode verlengd. Contracten van onbepaalde duur kunt u op elk moment beëindigen.
 • Prijzen en parameters: Het contract bepaalt o.a. aan welke parameters de prijs verbonden is. Als een onderdeel van de prijs duurder of goedkoper wordt (bv. olie, aardgas, uranium, …), dan wordt de variabele prijs automatisch aangepast en betaalt u meer of minder. Verder vermeldt het contract ook de stand van deze parameters en de berekeningswijze voor de mogelijke evolutie van de prijs.
 • Voorschot: Het contract bevat een duidelijke omschrijving van de berekening van de voorschotfacturen bij manueel uitgelezen meterstanden (MMR).
 • Waarborg: Leveranciers mogen enkel een waarborg eisen als de voorwaarden ervan nauwkeurig en objectief beschreven staan in het contract.

Belangrijk

Raadpleeg in het energiecontract zeker de bepalingen in verband met de looptijd van het contract, de opzegtermijn, de gehanteerde prijzen, de mogelijkheid voor de leverancier tot het eisen van een waarborg… Andere belangrijke aspecten zijn de regels die gelden bij wijziging, verlenging of beëindiging van het contract. Hierover zijn verschillende verplichtingen opgelegd aan de leveranciers in het voordeel van de consument.

Meer informatie

Via de website van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (www.vreg.be) kan u als bedrijf de verschillende elektriciteitsleveranciers met elkaar vergelijken via de ‘V-test’ voor kleine professionele verbruikers (www.vreg.be/vergelijk-doe-de-v-test-en-vind-uw-ideale-leverancier) in zover uw jaarlijks elektriciteitsverbruik niet hoger ligt dan 60.000 kWh (tot 56 kVA laagspanningsaansluiting) en uw jaarlijks aardgasverbruik niet hoger dan 150.000 kWh.
Ook de lijsten met beschikbare leveranciers zijn hier terug te vinden. Zo kan u via deze weg onmiddellijk een gepersonaliseerde offerte opvragen. Verder vindt u hier heel wat informatie die u verder op weg kan helpen bij het kiezen van een leverancier. Als kleine verbruiker kan u deelnemen aan de groepsaankoop www.samengaanwegroener.be en als grotere verbruiker aan de groepsaankoop www.eco2profit.eu/groepsaankoop . Daarnaast kan u zich ook laten begeleiden door een energieadviesbureau of energiecontractnegociatiebureau.

Om na te gaan of uw leverancier ook effectief groenestroom levert volgens uw groenestroomcontract, kan u op basis van uw EAN-nummer voor elektriciteit dit per maand controleren via de ‘Groencheck’ op de www.vreg.be/groencheck


UP