Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Vrijstelling financiële zekerheid OVAM

Inleiding

In kader van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten (“brownfielddecreet ”) is een systematiek ontwikkeld waarbij investeerders, projectontwikkelaars, eigenaars, zakelijk gerechtigden, lokale actoren en regisseurs,… een convenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering.

Het sluiten van een dergelijk convenant doet rechten ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Eén van deze faciliterende maatregelen is de mogelijkheid tot vrijstelling van het stellen van een financiële zekerheid bij de overdracht van risicogronden.

Wettelijk kader

De wettelijke basis volgt uit artikel 15 van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten dat als volgt luidt:

“Voor een overdracht van projectgronden die kadert in een brownfieldconvenant, kan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij vrijstelling verlenen van de door de decreetgeving op de bodemsanering voorgeschreven plicht tot het stellen van een financiële zekerheid voor de overdracht van risicogronden waarvoor de bodemsaneringsnormen overschreden zijn of overschreden dreigen te worden of die aangetast zijn door een ernstige historische bodemverontreiniging. 

Als voorwaarde voor de in het eerste lid bedoelde vrijstelling geldt dat het brownfieldconvenant in voldoende waarborgen voorziet opdat diegene die zich engageert tot de bodemsanering, daadwerkelijk zijn verplichtingen nakomt.”


UP