Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Voetverzorg(st)er

Wie de activiteit van voetverzorg(st)er wil uitoefenen, moet naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen.

Wat verstaat men onder 'voetverzorg(st)er'?

Onder de activiteit van voetverzorg(st)er moet worden verstaan: het verzorgen van de voeten alleen:

  • om het uiterlijk van de mens in stand te houden of mooier te maken,
  • wanneer voor de verzorging geen tussenkomst of voorschrift nodig is van een arts of een beoefenaar van een paramedisch beroep bedoeld in het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen. 

Welke kennis moet u bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid:

  • basiskennis van het lichaamsweefsel, beenderenweefsel, morfologie, skelet, gewrichten, spieren, anomalieën en huidziekten, en beendermisvormingen en -vervormingen, met betrekking op de voeten, en van de voeten van diabetici;
  • basiskennis van de lichaamscellen, organen en vitale functies;
  • goede kennis van de teennagels, de hygiënemaatregelen en het gebruik van door een voetverzorg(st)er te gebruiken chemische en andere producten en de te nemen voorzorgen;
  • het kunnen toepassen van alle gebruikelijke verzorgingstechnieken en de nodige niet-medische apparaten, met betrekking op de voeten.

Hoe de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid kan op twee manieren bewezen worden:

Waar moet u de basiskennis bedrijfsbeheer en sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

Alleen een erkend ondernemingsloket is bevoegd en dat naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie.
Het examen handelt over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 11 van het KB van 21/12/2006


UP