Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Verklarende woordenlijst

Verschillende fasen:

 • Zaaikapitaal: eerste kapitaalsbehoefte om een startende onderneming op gang te brengen. Hiermee wordt onderzoek, bepaling en ontwikkeling van het initieel concept gefinancierd, met als doel het bereiken van de start-upfase.
 • Startkapitaal: financiering van ondernemingen voor zij beginnen met de commerciële productie en verkoop en voor zij winst maken. Omvat zaaikapitaal en aanloopkapitaal (thesaurie, marketingkosten,…).
 • Groeikapitaal: kapitaal dat wordt gebruikt voor de groei van een startende of gevestigde onderneming.
  • Groeikapitaal voor eerste groei: kapitaal dat wordt gebruikt voor de eerste activiteitsjaren.
  • Groeikapitaal voor stabiele groei: kapitaal dat wordt gebruikt door de onderneming om de doorgroei te financieren.
 • Overnamekapitaal: kapitaal dat wordt gebruikt om de overname van een bestaande onderneming of een afdeling ervan te financieren.

De verschillende financieringsbronnen:

 • Eigen middelen: eigen inbreng in geld en/of in natura die de ondernemer zelf in de onderneming aanwendt. Eigen inbreng is belangrijk voor het verkrijgen van externe financiering. Het zegt namelijk iets over de risico’s die men als ondernemer bereid is te nemen en over het vertrouwen in het slagen van de onderneming.
 • Family, Friends & Fools: geldmiddelen van kennissen of familie die ter beschikking wordt gesteld aan de onderneming. Dit kapitaal wordt beschouwd als quasi eigen vermogen.  Deze bron van financiering is cruciaal omdat ze ook andere kredietverstrekkers kan overtuigen om in uw project te stappen.
 • Bankleningen: zijn leningen op korte (<1 jaar), middellange (3 tot 5 jaar) of lange (>5 jaar) termijn waarbij een rentevoet wordt vastgelegd en het kapitaal moet worden terugbetaald volgens een afbetalingsplan. Daarbij vraagt de bank doorgaans waarborgen.
 • Business Angels:  zijn (ex-) ondernemers die willen investeren in beloftevolle startende of snelgroeiende ondernemingen. Gemiddeld investeren zij tussen 25.000 en 250.000 euro. Naast de financiële steun die het eigen vermogen versterkt, stellen zij ook hun jarenlange ervaring en expertise ter beschikking van de ondernemer. Na enkele jaren van groei wordt een "exit" gegenereerd door de verkoop van aandelen aan een bepaalde meerwaarde.
 • Crowdfunding: is een alternatieve vorm van financiering, waarbij o.m. (startende) ondernemers, die moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, een eerste deel van de benodigde financiering online bij het grote publiek kunnen inzamelen om vervolgens aan te kloppen bij de professionele investeerders.
 • Zaai- en risicokapitaal: bij risicokapitaal, durfkapitaal of venture capital brengt een risicokapitaalverschaffer via een tijdelijke aandelenparticipatie, een achtergestelde lening of via de intekening op een obligatielening (al dan niet converteerbaar) kapitaal in de onderneming. Deze financieringsvorm verstevigt het eigen vermogen. Na een aantal jaar (gemiddeld zeven jaar) stapt de risicokapitaalverschaffer uit de onderneming. In principe worden geen waarborgen gevraagd. Hierdoor verwacht de risicokapitaalverschaffer een hoger rendement dan de gemiddelde marktrente.
 • Mezzaninefinanciering: die is een flexibele, op maat gemaakte, hybride financieringsvorm tussen kapitaal en klassieke bankfinanciering.
 • Beursintroductie: via de verkoop van aandelen van een onderneming aan het grote publiek wordt het eigen vermogen van de onderneming aangesterkt. Dit gebeurt  via beurshandel.

UP