Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Verhoogde investeringsaftrek

Een onderneming die bij oprichting of uitbreiding een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Voor energiebesparende investeringen in vaste activa in België geldt een aftrekpercentage van 13 tot 15,5% naargelang het aanslagjaar. Onder deze investeringen vallen activa voor een rationeler energiegebruik, voor de verbetering van de industriële processen uit energetische overwegingen en voor de terugwinning van energie in de industrie.

Mogelijk in aanmerking komend hiervoor zijn:

  • verbetering rendement van verbrandings-, verwarmings-, klimatiserings-, en verlichtingsapparatuur;
  • isolatie van gebouwen, leidingen, apparaten en ovens;
  • beperking van ventilatieverliezen van gebouwen;
  • recuperatie van afvalwarmte;
  • industriële productieprocessen;
  • warmekrachtkoppelingen;
  • energieproductie op basis van hernieuwbare energie;
  • productie en gebruik van energie door omzetting van biomassa en/of afvalstoffen;
  • vervoer via spoor- of waterweg.

Meer informatie over de maatregel en aanvraagprocedure in de subsidiedatabank of via www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek.

 


UP