Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Veelgestelde vragen

 • Indien de hinder minder is tijdens het weekend, mag ik dan tijdens het weekend mijn inrichting openen?
  • Neen, de inrichting moet gesloten blijven tijdens de volledige periode van vraag tot vergoeding.
 • Mag ik mijn activiteit elders uitoefenen dan in de gesloten inrichting?
  • Neen, u mag geen andere beroepsinkomsten hebben. Voorbeelden:
   • Een inrichting die gesloten is en verkopen op een markt: neen.
   • Een inrichting die gesloten is en bij de klanten thuis dezelfde activiteit uitoefenen: neen.
 • Mag ik een andere activiteit uitoefenen dan welke ik uitoefen in mijn gesloten inrichting?
  • Neen, u mag geen andere beroepsinkomsten hebben.
 • Mijn echtgenote helpt mij in mijn inrichting en is loontrekkende bij een externe firma. Heeft zij recht op een vergoeding?
  • Neen, om er recht op te hebben, mag zij geen enkel ander beroepsinkomen genieten.
 • Ik ben zelfstandige onder een uithangbord met verschillende verkooppunten. heb ik recht op een vergoeding?
  • Neen, als u bent ingeschreven onder het ondernemingsnummer van het uithangbord.
  •  Ja, indien u uw eigen ondernemingsnummer hebt mbt het uithangbord.
 • Ik ben zelfstandig franchisenemer met een uithangbord. Heb ik recht op een vergoeding?
  • Ja, indien u uw eigen ondernemingsnummer hebt mbt het uithangbord.
 • Mag ik renovatiewerken uitvoeren tijdens de sluitingsperiode van de inrichting?
  • Ja.
 • Indien mijn activiteit dit vereist, mag ik mijn stockgoederen in hun staat onderhouden zonder ze te verkopen? (Voorbeeld: tuinbouw)
  • Ja.
 • Mag ik mijn producten bedoeld voor de verkoop blijven produceren?
  • U mag ze produceren, maar niet verkopen.
 • Mag ik tijdens de sluiting van de inrichting op vakantie gaan?
  • Ja.
 • Is de vergoeding belastbaar?
  • Ja.
 • Mijn wekelijkse sluitingsdag valt op zondag. Zal ik worden vergoed voor die dag?
  • Ja, alle sluitingsdagen worden in rekening genomen, behalve de eerste 7 dagen van de sluitingsperiode.
 • Hebben alle vennoten van de onderneming recht op een vergoeding?
  • Enkel de zelfstandigen actief in de onderneming op het moment van de aanvraag tot vergoeding kunnen, onder de voorwaarden voorzien door de wet, worden vergoed.
 • Mag ik mijn producten via internet verkopen tijdens de sluitingsperiode van mijn inrichting?
  • Neen, aangezien u over geen andere beroepsinkomsten mag beschikken tijdens de sluitingsperiode.
 • Ik ben inwoner van één van de Belgische buurlanden, maar ik heb mijn zaak in een Belgische gemeente waar er werken zullen worden uitgevoerd. Mag ik een aanvraag tot vergoeding indienen?
  • Ja.
 • Ik heb grote inkomstenverliezen door openbare werken, maar ik heb mijn inrichting niet gesloten. Mag ik een aanvraag tot vergoeding indienen?
  • Neen, de inrichting moet gesloten blijven tijdens de volledige periode van vergoeding.

UP