Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Uitbetaling aanwervingspremie

Werd aan uw onderneming al een aanwervingspremie kennismanager toegekend?

Hieronder vindt u de uitbetalingsmodaliteiten:  

De uitbetaling gebeurt in twee schijven: na de aanwerving van de kennismanager en na de afronding van de subsidiabele periode. De subsidiabele periode bedraagt minimum 6 maanden en maximaal 1 jaar.

De eerste schijf van 50 procent wordt aangevraagd door de onderneming van zodra de kennismanager is aangeworven.  Bij het aanvragen van de eerste schijf worden volgende documenten voorgelegd:

  • CV van de aangeworven kennismanager;
  • ondertekende arbeidsovereenkomst; en
  • rapport van het planningsgesprek met SMART geformuleerde doelstellingen.

Bij de opvraging van de eerste schijf zal het Agentschap Ondernemen de onderneming contacteren voor een bedrijfsbezoek door een accountmanager van het Agentschap Ondernemen. In een gesprek met de bedrijfsleider en de aangeworven kennismanager zal de accountmanager het kader van deze steunmaatregel duiden en gericht bijkomende informatie over het overige overheidsinstrumentarium verstrekken.

Het saldo kan worden opgevraagd door de onderneming van zodra het eerste werkjaar verstreken is of binnen de drie maand na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, indien de kennismanager minder dan een jaar in dienst blijft (bijvoorbeeld om reden van ontslag of vertrek).

Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd binnen de zes maanden na de aanwerving (om welke reden dan ook) kan er geen steun worden verkregen. Dit betekent ook dat het Agentschap Ondernemen de reeds uitbetaalde steun (bij de aanwerving van de kennismanager) kan terugvorderen.

 Bij het aanvragen van het saldo worden volgende documenten voorgelegd:

  • managementrapportering die door de aangeworven kennismanager werd opgesteld en waarin de werkzaamheden en realisaties zijn opgenomen;
  • verslag van het evaluatiegesprek van de aangeworven kennismanager met zijn hiërarchisch leidinggevende. 
  • verantwoordingsstukken van het effectief betaalde loon aan de kennismanager (loonfiches).

De aanvragen tot uitbetaling worden elektronisch verstuurd naar aanwervingspremie@vlaio.be. De betalingen gebeuren op het door de onderneming opgegeven rekeningnummer in SEPA-formaat.”


UP