Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten

Wie tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten wil uitoefenen, moet naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen.

Wat verstaat men onder 'tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten'?

Onder de activiteit verstaat men:

 • het bekleden van vloeren en wanden
 • en herstellen van vloeren en wanden met:
  • keramische tegels,
  • betonnen tegels,
  • natuurstenen tegels,
  • marmeren tegels,
  • mozaïek,
  • elementen van natuursteen of marmer.

De activiteiten hebben rechtstreeks betrekking op het optrekken, herstellen of slopen van een gebouw of op het aanbrengen van een roerend goed in een gebouw zodat het onroerend wordt door incorporatie.

Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder gebouw: onroerend goed van duurzaam materiaal bestemd voor:

 • bewoning door de mens,
 • administratieve doeleinden,
 • industriële doeleinden,
 • commerciële doeleinden,
 • medische doeleinden,
 • culturele, sportieve of religieuze doeleinden,
 • land- en tuinbouwdoeleinden.

Uitzondering

Volgende activiteiten vallen niet onder de reglementering:

 • de werken met betrekking tot leisteen voor zover die werken worden uitgevoerd door ondernemingen die hoofdzakelijk dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten uitoefenen,
 • kunstwerken.

Welke kennis moet u bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid:

 • materialenkennis: de soorten ondergrond, tegels en natuursteen, de soorten zand, cement, mortel en lijm, het isolatiemateriaal en de dichtingsproducten voor de tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten;
 • technische kennis: het bedekken van trappen, het bekleden van gevels en basiskennis van de technische specificaties (STS) in verband met de tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten;
 • kennis van de volgende technieken: de controle, de analyse, de reiniging en de voorbereiding van de ondergrond, het verwijderen van bestaande materialen, de bevestigingstechnieken, het uitvoeren van uitspringende hoeken en de verbinding met andere materialen;
 • algemene kennis van de technische voorlichtingsnota’s van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum

Volgende documenten/tijdschriften/handboeken zijn aan te raden ter voorbereiding van het examen.
Deze informatiebronnen zijn gratis te raadplegen via het internet (voor het WTCB dient een code te worden aangevraagd of kunnen de voorschriften via een code van een aannemer ingekeken en/of gedownload worden).

 • FVB - Tegelzetter: www.constructiv.be of via www.fvb.be
 • Handboeken Tegelzetter: Kies via de Zoekmodule 'Handboeken - Tegelzetter'.
 • WTCB: www.wtcb.be
 • TV 179 Harde vloerbedekkingen op verwarmde vloer
 • TV 189 Dekvloeren deel I - Materialen, Prestaties, Keuring
 • TV 193 Dekvloeren deel II – Uitvoering
 • TV 196 Balkons
 • TV 213 Binnenvloeren van natuursteen
 • TV 227 Muurbetegelingen
 • TV 228 Natuursteen
 • TV 237 (Keramische binnenbetegelingen)

Hoe de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid kan op twee manieren bewezen worden:

Waar moet u de basiskennis bedrijfsbeheer en sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

Alleen een erkend ondernemingsloket is bevoegd en dat naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie.
Het examen handelt over de administratieve kennis vastgelegd in artikel 5, 2° van het KB van 29/1/2007 en over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 14 van dat KB.  Voor verdere informatie over de administratieve kennis bouw kunt u de syllabus raadplegen als voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie. U kan die downloaden op deze pagina


UP