Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Subsidieaanvraag en betalen

De kmo-portefeuille is vanaf 1 april 2016 grondig vernieuwd en vereenvoudigd. Alle informatie daarover vindt u op www.vlaio.be/kmo-portefeuille.

U kunt pas een subsidieaanvraag doen van zodra uw onderneming geregistreerd is.

Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat u een overeenkomst voor advies of inschrijvingsbewijs voor opleiding hebt afgesloten met uw dienstverlener. Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn ingediend.

Opleiding, advies, advies voor internationaal ondernemen en technologieverkenning

Een subsidieaanvraag voor de pijlers opleiding (handleiding), advies (handleiding), advies voor internationaal ondernemen (handleiding) en technologieverkenning (handleiding) gebeurt zonder tussenkomst van de administratie en verloopt volgens onderstaand schema:

Schema subsidieaanvraag kmo-portefeuille

Bij het doorlopen van de online aanvraag zal er informatie over het soort project moeten worden ingevuld.

Facturatie

Bij de pijler opleiding kan de opleiding via de kmo-portefeuille betaald worden na de inschrijving en vooraleer de opleiding is doorgegaan. Opgelet, sinds 1 juli 2013 is het verboden om de opleidingskost eerst rechtstreeks te betalen aan de dienstverlener (zonder kmo-portefeuille) vooraleer de opleiding via de kmo-portefeuille te betalen.

Bij de adviespijlers is het niet toegestaan om te factureren vooraleer de prestaties geleverd zijn. Enkel prestaties waarvoor al prestaties zijn geleverd kunnen gefactureerd worden.

Strategisch advies en coaching

Bij een subsidieaanvraag voor strategisch advies (handleiding) en coaching (handleiding) komt het Agentschap Ondernemen op twee momenten tussenbeide in de procedure: bij de toekenning van de steun en bij de afhandeling en de uiteindelijke uitbetaling van de steun voor het strategisch advies of de coaching.

Als u een online subsidieaanvraag voor de pijler strategisch advies of de pijler coaching indient moet u eerst kiezen welk strategisch advies of welke soort coaching u wenst.

Nadat u de online aanvraag heeft doorlopen moet u een kopie van de overeenkomst (en de andere stavingsdocumenten) die u heeft afgesloten met uw dienstverlener opsturen naar de Commissie strategisch advies en coaching van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel. U kunt ook een scan van uw ondertekende overeenkomst mailen naar strategischadvies@vlaanderen.be.

De overeenkomst zal dan samen met de online ingevulde projectfiche voorgelegd worden op de maandelijkse vergadering van de Commissie strategisch advies en coaching van het Agentschap Ondernemen.

Deze Commissie zal op basis van de voorgelegde stavingsdocumenten beslissen of de subsidieaanvraag goedgekeurd kan worden. Commissies zullen georganiseerd worden tot zolang er budget beschikbaar is om nieuwe subsidies toe te kennen. Dossiers moeten ten laatste 7 dagen voor de commissievergadering worden ontvangen om hierop te worden behandeld. Indien het dossier later wordt ontvangen, wordt het naar de volgende commissievergadering verschoven.

Voor 2015 en 2016 werden volgende data vorlopig vastgelegd. het is altijd mogelijk dat zich wijzigingen voordoen:

  • Maandag 11 januari 2016
  • Maandag 25 januari 2016
  • Maandag 22 februari 2016
  • Maandag 14 maart 2016
  • Maandag 11 april 2016

Na goedkeuring van de overeenkomst wordt de online subsidieaanvraag bevestigd zodat u uw aandeel van het projectbedrag kunt storten in de kmo-portefeuille. Na ontvangst van uw aandeel zal de Vlaamse Overheid automatisch de subsidie bijstorten.
Van dit totale projectbedrag kan 80% gebruikt worden om tussentijdse facturen van de dienstverlener te betalen.

Als het advies is afgerond, moet de dienstverlener online een verslagfiche invullen waarin een bondige samenvatting van het gegeven advies wordt neergeschreven. Aanvullend moet het uiteindelijke adviesrapport of het verslag van de coaching opgestuurd worden naar de Commissie strategisch advies en coaching.

Het rapport zal samen met de ingevulde verslagfiche voorgelegd worden op de eerstvolgende vergadering van de Commissie. Als de Commissie strategisch advies en coaching het verslag goedkeurt, wordt het integrale projectbedrag vrijgegeven zodat ook het subsidieaandeel van het gereserveerde projectbedrag kan worden aangewend om betalingen van de resterende facturen uit te voeren.
 

Schematische voorstelling van het registratieproces


UP