Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten

Wie stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten wil uitoefenen, moet naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen.

Wat verstaat men onder 'stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten'?

Onder de activiteit verstaat men:

 • het bepleisteren en het bekleden met gips, gipsplaten, mortel of cement van dragers, muren en plafonds, en het herstellen ervan,
 • het bekleden van vloeren met een specie en het herstellen ervan.

De activiteiten hebben rechtstreeks betrekking op het optrekken, herstellen of slopen van een gebouw of op het aanbrengen van een roerend goed in een gebouw zodat het onroerend wordt door incorporatie.

Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder gebouw: Een onroerend goed van duurzaam materiaal bestemd voor:

 • bewoning door de mens,
 • administratieve doeleinden,
 • industriële doeleinden,
 • commerciële doeleinden,
 • medische doeleinden,
 • culturele, sportieve of religieuze doeleinden,
 • land- en tuinbouwdoeleinden.

Uitzondering

Volgende activiteiten vallen niet onder de reglementering:

 • het bekleden met gipsplaten van dragers, muren en plafonds en het herstellen ervan, voor zover die werken worden uitgevoerd door ondernemingen die hoofdzakelijk één van volgende activiteiten uitoefenen:
  • plaatsen/herstellen van schrijnwerk – glazenmaken,
  • algemeen schrijnwerk,
  • eindafwerkingsactiviteiten.
 • het bekleden en het egaliseren van vloeren met een specie, voor zover die werken worden uitgevoerd door ondernemingen die hoofdzakelijk tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten uitoefenen.

Welke kennis moet u bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid:

 • materialenkennis: de soorten cement, gips en ondergrond, het isolatiemateriaal en de dichtingsproducten voor de stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten; 
 • basiskennis van de technische specificaties (STS) in verband met de stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten; 
 • kennis van de volgende technieken: de controle, de analyse, de reiniging en de voorbereiding van de ondergrond, het verwijderen van bestaande materialen, het bepleisteren, het aanbrengen van een dekvloer en het plaatsen van wanden en valse plafonds in gipsplaten; 
 • algemene kennis van de technische voorlichtingsnota’s van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf en van de kwaliteitsstandaarden voor de stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten.

Volgende documenten/tijdschriften/handboeken zijn aan te raden ter voorbereiding van het examen.
Deze informatiebronnen zijn gratis te raadplegen via het internet (voor het WTCB dient een code te worden aangevraagd of kunnen de voorschriften via een code van een aannemer ingekeken en/of gedownload worden)

 • FVB - Stukadoor: www.constructiv.be of via www.fvb.be
 • Handboeken Stukadoor: Kies via de Zoekmodule 'Handboeken - Stukadoor'.
 • WTCB: www.wtcb.be 
 • TV 199 Binnenbepleisteringen deel I
 • TV 201 Binnenbepleisteringen deel II - Uitvoering
 • TV 209 Buitenbepleisteringen
 • TV 189 Dekvloeren deel I - Materialen, Prestaties, Keuring
 • TV 193 Dekvloeren deel II – Uitvoering
 • TV 233 Lichte binnenwanden

Hoe de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid kan op twee manieren bewezen worden:

Waar moet u de basiskennis bedrijfsbeheer en sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

Alleen een erkend ondernemingsloket is bevoegd en dat naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie.
Het examen handelt over de administratieve kennis vastgelegd in artikel 5, 2° van het KB van 29/1/2007 en over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 11 van dat KB. Voor verdere informatie over de administratieve kennis bouw kunt u de syllabus raadplegen als voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie. U kan die downloaden op deze pagina


UP