Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Storten - Betalen

  1. Wat is het verschil tussen storten en betalen?
  2. Waar kan ik de stortingsgegevens terugvinden?
  3. Wat gebeurt er indien ik niet tijdig mijn aandeel gestort heb of geen correcte mededeling/bedrag gebruikt heb?
  4. Wanneer geef ik via de kmo-portefeuille de opdracht tot het betalen van mijn dienstverlener?

1. Wat is het verschil tussen storten en betalen?

Storten = eigen inbreng (50%) in de kmo-portefeuille steken via het rekeningnummer van Sodexo.
Betalen = betalen van de factuur aan de dienstverlener via de kmo-portefeuille.

Het is de taak van de klant om de opdracht tot betalen te geven. Dit voor het volledige projectbedrag (100%)

U kunt de stortingsgegevens terugvinden in de mail die automatisch gestuurd wordt of in uw portefeuille.

De kmo stort eerst haar eigen aandeel in de kmo-portefeuille. Van zodra de kmo haar eigen aandeel heeft gestort, stort de Vlaamse Overheid de subsidie in dezelfde portefeuille. De kmo kan daarna het totale projectbedrag, dat is samengesteld uit het eigen aandeel en de subsidie, gebruiken om de facturen van haar dienstverlener te betalen

Bekijk een demo voor storten en betalen per pijler.

2. Waar kan ik de stortingsgegevens terugvinden?

U kunt de stortingsgegevens terugvinden in de mail die automatisch gestuurd wordt na goedkeuring door uw dienstverlener van uw steunaanvraag of in uw portefeuille via de knop ‘storten’.

3. Wat gebeurt er indien ik niet tijdig mijn aandeel gestort heb of geen correcte mededeling/bedrag gebruikt heb?

Binnen de 30 kalenderdagen nadat de dienstverlener uw project heeft goedgekeurd, moet uw aandeel op de rekening van Sodexo staan. Om een correcte storting te doen moet u de aanwijzingen nauwgezet opvolgen. De volledige procedure is geautomatiseerd, dit betekent dat een fout bedrag of een foute mededeling tot gevolg heeft dat uw storting niet wordt aanvaard en uw storting automatisch zal worden teruggestort.

Indien de prestaties nog geen 14 kalenderdagen geleden gestart zijn, kan u alsnog een nieuwe aanvraag doen. Zijn de prestaties meer dan 14 kalenderdagen geleden gestart, dan kan u geen nieuwe aanvraag meer doen voor deze overeenkomst of inschrijving.

De stortingsgegevens worden aangemaakt nadat uw dienstverlener uw subsidieaanvraag bevestigd heeft en worden naar het emailadres van uw onderneming per mail toegestuurd. Daarnaast kunnen de stortingsgegevens steeds geconsulteerd worden op de website, via de knop "storten" in uw portefeuille.

In het geval van een te late storting zal uw projectaanvraag van rechtswege geannuleerd worden. Gelieve er rekening mee te houden dat een overschrijving enkele dagen in beslag kan nemen en dat banken uw betaalopdracht niet verwerken in het weekend en op feestdagen.

4. Wanneer geef ik via de kmo-portefeuille de opdracht tot het betalen van mijn dienstverlener?

U betaalt uw dienstverlener nadat u de factu(u)r(en) van de gesubsidieerde prestatie hebt ontvangen (bijv. de facturen van het advies). Het is mogelijk om vanuit uw portefeuille meerdere betalingen te doen.

Merk op dat het 14 dagen kan duren voor het geld op het rekeningnummer van uw dienstverlener staat.

Opgepast! Een project wordt automatisch afgesloten op 31 december van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin u uw subsidie hebt aangevraagd. Na deze datum kan u dus geen betalingen meer doen voor dat project.


UP