Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Starten in hoofdberoep of in bijberoep?

U wenst een zelfstandig bijberoep uit te oefenen en

U bent werknemer

Om over een bijberoep te kunnen spreken dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

  • Als loontrekkende moet uw job minstens de helft bedragen van een voltijdse job in de onderneming of de sector.
  • In het onderwijs dient uw betrekking als statutair lesgevend personeel minstens 6/10 en als contractueel lesgevend personeel minstens 5/10 van een volledig uurrooster te bedragen.
  • Als ambtenaar dient het gepresteerde werkrooster minstens overeen te komen met een parttime job. Een voltijdse betrekking voor een ambtenaar loopt over minimaal 8 maanden of 200 dagen per jaar.

U bent werkloos  

Als werkloze kan u

Dit voordeel heet 'Springplank naar zelfstandige', de voorwaarden zijn:

  • de werkloze moet de uitoefening van de bijkomstige activiteit aangeven en het voordeel 'Springplank naar zelfstandige' aanvragen bij zijn eerste uitkeringsaanvraag of voorafgaand aan de uitoefening van de activiteit,
  • de activiteit mag niet zijn uitgeoefend als hoofdberoep tijdens de laatste zes jaar;
  • de werkloosheid is niet het gevolg van de stopzetting of van de vermindering van de arbeid in loondienst met het oog op het verkrijgen van dit voordeel;
  • de activiteit mag niet in onderaanneming worden gegeven aan derden.

Link : https://www.vdab.be/eigen-zaak/interessante-maatregel


UP