Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Spider

SPIDER staat voor “Supporting Public service Innovation using Design in European Regions” of het ondersteunen van de ontwikkeling van vernieuwende publieke diensten door middel van design in de Europese regio’s. Het doel van SPIDER is om vernieuwende oplossingen te vinden voor sociale uitdagingen zoals de vergrijzing en de jeugdwerkloosheid. Via de principes van “service design” worden de ervaringen, behoeften en wensen van de uiteindelijke gebruikers in nieuwe diensten vormgegeven.

Het Maaslands Huis, de sociale huisvestingsmaatschappij van Maasmechelen zal een nieuwe woonzorgzone ontwikkelen in samenwerking met de gemeente, het OCMW van Maasmechelen en  Vilain XIV vzw als woonzorgcentra groep. Via een ‘service design’ project wil ze de noden en verwachtingen van haar bewoners in kaart brengen en omzetten in een concreet dienstenmodel. De opzet is om de diensten horende bij toekomstige woonzorgvormen voor de toekomst op maat van de gebruikers te bouwen.

In 2014 werden tal van stakeholdersbevragingen en workshops georganiseerd. Al deze input werd verwerkt tot een model dat werd opgeleverd in 2015.

Het onderzoeks- en ontwerptraject is een samenwerking tussen Maaslands Huis, een geselecteerd ontwerpbureau en Design Vlaanderen. Het Contactpunt werkte mee aan de indiening en de ontwikkeling van het concept voor het project en maakt deel uit van de stuurgroep. Het project wordt gesubsidieerd door het Europese Interreg IVB programma.


UP