Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Speerpuntclusters

Wat zijn speerpuntclusters?

Het zwaartepunt van het Vlaams clusterbeleid ligt bij een beperkt aantal grootschalige en ambitieuze speerpuntclusters. Voor deze speerpuntclusters geldt dat ze voor een voor Vlaanderen strategisch domein, in een samenwerkingsverband tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheid (triple-helix), een ambitieuze lange termijnstrategie en competitiviteitsprogramma ontwikkelen en uitvoeren.


Aanvraagprocedure

De selectie en goedkeuring van steun aan speerpuntclusters gebeurt niet volgens een competitief oproepsysteem. Aanvragen voor een speerpuntcluster kunnen op ieder moment van het jaar ingediend worden.


 Het clusterpact

De engagementen van zowel ondernemingen en kennisinstellingen als de overheid voor de uitrol van het competitiviteitsprogramma van de speerpuntcluster worden vastgelegd in het clusterpact. De onderhandelingen hierover gebeuren in het eerste jaar na de beslissing tot toekenning van steun aan de speerpuntcluster.


Overzicht van de speerpuntclusters


UP