Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Sluitingspremie

Hiervoor moet u uw zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen sluiten. Deze premie die kan volgen op een hinderpremie loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting en vraagt u aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen.

Ook een beperkt aantal vrije beroepen en diensten die niet buiten de praktijkmuren of fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn, kunnen een sluitingspremie aanvragen die in deze specifieke gevallen niet volgt op een hinderpremie.

Ook deze aanvraag van de sluitingspremie gebeurt online via onze webapplicatie. De aanvraag moet uiterlijk op de startdatum van de sluiting van de getroffen vestiging worden ingediend.

Wat?

De sluitingspremie ondersteunt kleine ondernemers die omwille van ernstige hinder door werken hun activiteiten tijdelijk dienen stop te zetten, waardoor het voortbestaan van hun zaak in het gedrang komt.

Voorwaarden

De sluitingspremie die kan volgen op een hinderpremie is er voor kleine ondernemingen en richt zich voornamelijk op de detail­handel (‘winkeliers’), de horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is. Andere voorwaarden zijn:

 • Maximum 9 werknemers in dienst
 • Vaste openingsuren
 • Ernstige hinder door wegenwerken:
  • de rijbaan wordt geheel of gedeeltelijk afgesloten;
  • de werken hebben een oppervlakte van meer dan 50 m2;
  • de werken duren minstens 30 opeenvolgende dagen.

Dit zijn de basisvoorwaarden voor de hinderpremie rond aanvaardbare activiteit, openingstijden en ernstige hinder. Deze gelden ook voor het toekennen van de sluitingspremie.

Bedrag

De sluitingspremie die kan volgen op een hinderpremie bedraagt 80 euro per sluitingsdag en krijgt u vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting.

De sluitingspremie kan per onderneming maximaal 365 sluitingsdagen per hinderperiode worden toegekend. De sluitingsperiode is een aaneensluitende periode van sluitingsdagen. Er kunnen binnen de hinderperiode verschillende sluitingsperiodes zijn die niet op elkaar aansluiten. U kan deze in blokken van maximaal 30 kalenderdagen aanvragen. Als u langer gesloten blijft, kan u dus meerdere sluitingspremies aanvragen.

Wanneer de getroffen vestiging op weekbasis minder dan 5 dagen open is, kan de sluitingspremie alleen worden toegekend voor de sluitingsdagen waarop de vestiging in normale omstandigheden open zou zijn. In dergelijk geval kan de sluitingspremie dus niet voor alle dagen van de opgegeven sluitingsperiode worden toegekend.

Een voorbeeldje

Een bakker is niet bereikbaar en moet zijn zaak 90 dagen sluiten door openbare werken:

Schematische voorstelling aanvraag sluitingspremie

Aanvraagprocedure

U werd geselecteerd voor een hinderpremie en heeft 2000 euro ontvangen? Dan kan u ook online een sluitingspremie aanvragen via de webapplicatie van de hinderpremie. Dit kan op zijn vroegst op de startdatum van de werken, en uiterlijk op de startdatum van de sluitingsperiode.

Vervolgstappen

De ingevulde gegevens en sluitingsperiode worden systematisch gecontroleerd en geverifieerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Bij een ongunstige beslissing over de aanvraag, stelt het agentschap de onderneming schriftelijk in kennis en motiveert de weigering.

In tegenstelling tot de hinderpremie, wordt de sluitingspremie steeds na de start van de ernstige hinder door werken toegekend.

U komt niet in aanmerking voor een hinderpremie? Kan u toch een sluitingspremie aanvragen?

Ondernemers die geen hinderpremie kregen, kunnen in specifieke gevallen toch recht hebben op een sluitingspremie.

Voor wie?

Ook al kreeg u geen hinderpremie, dan kan u in enkele specifieke gevallen toch een sluitingspremie aanvragen:

 • als uw onderneming behoort tot de detail­handel (‘winkeliers’), de horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is en als de vestiging gelegen is buiten de hinderzone;
 • of als uw onderneming behoort tot een beperkt aantal vrije beroepen en diensten die niet buiten de praktijkmuren of fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn zoals huisarts, specialist, tandarts, psychiater, kinesist, dierenarts, advocaat, notaris, fotograaf, makelaar in onroerend goed, verhuurder van divers materieel, cateraar, uitbater van een kampeerterrein, een drukkerij of een uitgeverij ongeacht of de vestiging gelegen is binnen of buiten de hinderzone.

Hinderzone

Om een zone met ernstige hinder te bepalen, wordt gekeken naar de geregistreerde gegevens in het GIPOD, de databank van wegenwerken.

Alle wegvakken en kruispunten die overlappen met de GIPOD-werkzone, vormen de hinderzone. De GIPOD-werkzone is de zone waarbinnen de wegenwerken worden uitgevoerd. Een wegvak is het gedeelte van de weg tussen twee opeenvolgende kruispunten.

Aanvaardbare activiteiten

Bekijk hier de lijst van de aanvaardbare activiteiten voor de toekenning van deze premie (NACE-codes vermeld als groep 1 of als groep 2).

Bewijslast

De onderneming moet de getroffen vestiging tijdelijk sluiten. De vestiging moet voor minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen volledig gesloten worden en de sluiting moet het gevolg zijn van de ernstige hinder door werken.

Aan de onderneming wordt expliciet gevraagd aan te tonen dat de sluiting het gevolg is van de werken. Dat kan gebeuren aan de hand van bewijsmateriaal in de vorm van duidelijke foto’s van de huidige situatie, relevante mededelingen of berichten die u ontvangen heeft over de werken, specifieke informatie op de website van uw onderneming, … Dat bewijsmateriaal laadt u tijdens de online aanvraag als bestand op.

Bedrag

De sluitingspremie die niet volgt op een hinderpremie bedraagt ook 80 euro per sluitingsdag en krijgt u vanaf de 8ste kalenderdag van de sluiting.

De sluitingspremie kan per onderneming maximaal 365 sluitingsdagen per hinderperiode worden toegekend. De sluitingsperiode is een aaneensluitende periode van sluitingsdagen. U kan deze in blokken van maximaal 30 kalenderdagen aanvragen. Als u langer gesloten blijft, kan u dus meerdere sluitingspremies aanvragen.

Wanneer de getroffen vestiging op weekbasis minder dan 5 dagen open is, kan de sluitingspremie alleen worden toegekend voor de sluitingsdagen waarop de vestiging in normale omstandigheden open zou zijn. In dergelijk geval kan de sluitingspremie dus niet voor alle dagen van de opgegeven sluitingsperiode worden toegekend.

Een voorbeeldje:

Een dokter is niet bereikbaar en moet zijn zaak 63 dagen sluiten door openbare werken. Hij komt niet in aanmerking voor een hinderpremie gezien dit een vrij beroep is maar kan wel een sluitingspremie aanvragen:

Voorbeeld aanvraag sluitingspremie voor wie geen recht heeft op een hinderpremie

Aanvraagprocedure

U kan de afzonderlijke sluitingspremie ook online aanvragen via de webapplicatie van de hinderpremie. Dit kan op zijn vroegst op de startdatum van de werken, en uiterlijk op de startdatum van de sluitingsperiode.

Vervolgstappen

De ingevulde gegevens en sluitingsperiode en het opgeladen bewijsmateriaal worden systematisch gecontroleerd en geverifieerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Bij een ongunstige beslissing over de aanvraag, stelt het agentschap de onderneming schriftelijk in kennis en motiveert de weigering.


UP