Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Slager- groothandelaar

Wie de activiteit van slager-groothandelaar wil uitoefenen, moet naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen.

Wat verstaat men onder de activiteit van 'slager-groothandelaar'?

Hij/zij die gewoonlijk en zelfstandig:

  • slachtvee aankoopt en dit, na slachting, in het groot verder verkoopt.
  • vlees in de vorm van karkassen of gedeelten ervan in het groot aankoopt en verkoopt.

Welke kennis moet u bewijzen?

Wie de activiteit van slager-groothandelaar wil uitoefenen, moet naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen.

De sectorale beroepsbekwaamheid:

1. Dierenkennis: uitwendig voorkomen van stieren, ossen, koeien, kalveren, varkens, schapen en geiten; studie van de voorname Europese rassen en van hun eigenschappen; het Zuid-Amerikaanse vee en het bevroren vlees.

2. Semiologie: de grote fysiologische apparaten; geraamte, lichaamsholten; spijsverterings- en ademhalingsorganen; semiologie der veeziekten (besmettelijke, parasitaire, organische); gezondheidsvoorschriften voor de behandeling van het slachtvlees.

3. Kennis der wetten: reglementeringen en bijzondere wetgeving eigen aan de beroepstak; bijzondere reglementering voor de slachthuisgebruikers; elementen van de maatschappelijke zekerheid en van het sociaal recht betreffende de arbeids- en bediendencontracten en de beroepsverenigingen.

4. Praktische kennis:

  • techniek van aankoop van levend vee, op de veemarkten;
  • slachttechniek in slachthuizen;
  • handelstechnieken in de slachthuizen;
  • technieken van vleesbewaring in de koelinstallaties;
  • technieken van de vleesversnijding in het groothandelsstadium, in de slachthuizen.

Hoe de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid kan op twee manieren bewezen worden:

Waar moet u de basiskennis bedrijfsbeheer en sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

Alleen een erkend ondernemingsloket is bevoegd en dat naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie. Het examen handelt over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 4 van het KB van 29/11/1963


UP