Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Rondetafelgesprekken bedrijfsoverdracht

Kijken Oost-Vlaamse en Zeelandse ondernemers op dezelfde manier aan tegen bedrijfsoverdracht?
De economische raad voor Oost-Vlaanderen vroeg het aan Oost-Vlaamse en Zeelandse ondernemers tijdens simultane rondetafelgesprekken in de week van de bedrijfsoverdracht.
Samen met de kamer van koophandel zuidwest Nederland vergeleken ze hun visie op de thematiek van de bedrijfsoverdracht.
Er was een grote verscheidenheid binnen de groep.
De familiale opvolger, enkele bedrijven die hun zaak hebben verkocht, bedrijfsleiders die zelf werden opgevolgd door één of meer van hun kinderen, en bedrijfsleiders die een management buy-out hebben gedaan. Dat bood een unieke kans om een beeld te krijgen over visie over de thematiek van bedrijfsoverdracht.
De rondetafelgesprekken werden in goede banen geleid door twee autoriteiten op het vlak van bedrijfsopvolging en overdracht. De groep Oost-Vlaamse ondernemers werd gemodereerd door Lex van Teeffelen, lector bedrijfsoverdracht en innovatie aan de HU business school te Utrecht. Moderator van de groep Zeelandse ondernemers was Johan Lambrecht, doctor in de economische wetenschappen, directeur van het studiecentrum voor ondernemerschap en hoogleraar aan de hogeschool en Universiteit Brussel.

Waarom organiseert EROV vzw grensverkennende rondetafelgesprekken rond bedrijfsoverdracht?

Karolien Meersman, Adjunct –directeur EROV vzw

We zijn vanuit EROV al een hele tijd bezig met het sensibiliseren van Oost-Vlaamse bedrijfsleiders rond de thematiek van bedrijfsoverdracht, en het leek ons interessant om nu ook eens te gaan kijken of in Nederland dezelfde thematiek heerst, of daar verschillen rond zijn, en wat we van mekaar kunnen leren.

Hoe verliep de grensoverschrijdende samenwerking tussen EROV en KvK Zuidwest-Nederland?

Andrée Tankink, Bedrijfsadviseur Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland

We hebben een heel interessante dag gehad vandaag, ik waardeer het zeer te kunnen samenwerken met EROV.
Als kamer van Koophandel kijken we zeker ook over de grenzen, en wat me is opgevallen, is dat de problematiek eigenlijk in beide landen toch redelijk vergelijkbaar is.

Gelijkenissen en verschillen tussen Oost-Vlaamse ne Zeelandse ondernemers inzake visie op thematiek bedrijfsoverdracht

Prof. Dr. Johan Lambrecht, Directeur Studiecentrum voor Ondernemerschap

Er zijn inderdaad een aantal gelijkenissen tussen Nederland en Vlaanderen als we spreken over bedrijfsoverdracht. Zowel de Nederlandse als de Vlaamse ondernemers ervaren bedrijfsoverdracht als een zeer emotioneel geladen proces, en benadrukken beiden het belang van een tijdige voorbereiding van de overdracht.
Twee opmerkelijke verschilpunten:
In Nederland wordt verkoop aan derden meer naar voren geschoven, dus daar zie je dat men meer en meer het bedrijf gaat verkopen aan niet-familieleden terwijl men in Vlaanderen duidelijk kiest, het merendeel toch; voor familiale opvolging zowel qua eigendom als qua dagelijkse leiding.
Een tweede verschilpunt heeft betrekking op de begeleiding.
In Nederland opteert men voor begeleiding door bedrijfsovernamespecialisten die men nog niet kent, waarmee men nog geen band had. Die bedrijfsovernamespecialisten worden dan op termijn vertrouwenspersonen en gaan dan het hele proces van de overdracht begeleiden.
Terwijl men in Vlaanderen eerst een beroep gaat doen op vertrouwenspersonen, en pas nadien misschien gaat aankloppen bij een welbepaalde specialist.

Er zijn natuurlijk wel detailverschillen, je merkt dat er wat meer familiaire bedrijven zijn in België dan in Nederland, je merkt dat mensen in België iets meer geneigd zijn om ook adviseurs te zoeken in een kleine kring, en in Nederland sneller stappen naar externe en professionele adviseurs.

Maar er waren veel overeenkomsten, ik denk dat de tijd die de ondernemer nodig heeft om te verkopen, vooral in familiale zin, vergelijkbaar is. Zoals de emoties die erbij komen.
Er waren ook wel wat verschillen. De Nederlandse ondernemers maken toch wel wat vaker gebruik  van externe adviseurs en blijven wat minder in de vertrouwde kring.
Ook overnemers die hun adviseurs meenemen, dat is in Nederland zeer gebruikelijk.
Dat zag ik bij de Vlaamse ondernemers minder.

Expertise EROV vzw inzake bedrijfsoverdracht: spreken met kennis van zaken

Karolien Meersman, Adjunct-directeur EROV vzw

We zijn in 2009 gestart met begeleiding en sensibilisering omtrent bedrijfsoverdracht, dat betekent dat we ondertussen een 800-tal bedrijven in seminaries bijeengebracht hebben, en dat we toch een kleine 45 bedrijven specifiek gaan begeleiden zijn rond de materie, zowel overlaters als overnemers.

Een opvolger getuigt…

Els laroy, Zaakvoerder laroy-Duvo

Ik moet zeggen, bij ons zijn er jarenlange gesprekken aan voorafgegaan. Wij zijn inderdaad een familiebedrijf, een internationaal familiebedrijf, mijn broer, mijn papa en ikzelf.
Wij hebben ons  10 jaar voorbereid, van: “ wat willen wij?”, “wat kunnen wij?”,  “hoe zien wij de toekomst van het bedrijf?”
Met heel verschillende resultaten soms. Er werden zelfs externen bij geroepen.
Een 5-tal jaren geleden, hebben we dan de beslissing genomen om het familiaal te kunnen behouden of te willen behouden, er dan ook voor te gaan. We hebben extern advies ingeroepen; mensen die voor ons betrouwbaar zijn, mensen waar we een emotionele band mee hebben. Zowel professioneel als emotioneel zijn er diepgaande gesprekken geweest, waarbij we nu mogen zeggen dat we in december 2010, het glansrijk hebben kunnen afronden.

(Bekijk het filmpje)


UP