Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Rijwielen verkopen of herstellen

Wie rijwielen wil herstellen of verkopen, moet naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen.

Wat verstaat men onder 'rijwielen'?

Onder de rijwielactiviteiten moet worden verstaan: het gewoonlijk en zelfstandig:

  • verkopen van rijwielen aan gebruikers,
  • het herstellen van rijwielen voor rekening van derden.

Uitzondering

Het bewijs van de sectorale beroepsbekwaamheid is niet nodig voor de verkoop en het herstellen van rijwielen die als speelgoed moeten worden beschouwd.

Welke kennis moet u bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid:

  • basiskennis van mechanica, elektriciteit, fysica, elektronica, metaalkunde, warmtebehandeling, hydraulica en pneumatica, elektrische kringen, kunststoffen,  krachtenstelsels, lichtleer, rolweerstand, luchtdruk, druk, snelheid en zwaartekracht
  • goede kennis van montage-, reparatie- en afsteltechnieken van onderdelen, van producten en materialen, van de vereiste apparatuur en gereedschap, van het versnellingsapparaat, de versnellingsnaven en de verschillende remsystemen, de courante veringsystemen en lastechnieken
  • het kunnen monteren van de verschillende soorten rijwielen.

De sectorale beroepsbekwaamheid kan op twee manieren bewezen worden:

Waar moet u de basiskennis bedrijfsbeheer en sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

Alleen een erkend ondernemingsloket is bevoegd en dat naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie. Het examen handelt over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 9 van het KB van 21/12/2006.


UP