Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Procedure en voorwaarden

Doelgroep

Om in aanmerking te komen voor een energiescan gelden de volgende voorwaarden:

  • De vestiging van de onderneming ligt in het Vlaams Gewest (uitgesloten zijn bedrijven in Oudenaarde, Ninove, Kruishoutem, Gent, Sint-Niklaas, Aalst, Hoogstraten … zie http://www.vlaio.be/artikel/efro-projecten-kmo-energie-effici%C3%ABntie).
  • Het jaarlijks primair energieverbruik van de bedrijfsvestiging bedraagt minstens 225.000 kWh (bv. 50.000 kWh elektriciteit en 100.000 kWh aardgas, stookolie…)
  • De onderneming voldoet aan de Europese KMO-definitie 
  • Er kunnen maximum 2 vestigingen per onderneming worden doorgelicht.

De volgende vestigingen/bedrijven zijn uitgesloten:

  • Overheidsinstellingen en –verenigingen, vzw’s, landbouwbedrijven
  • Vestigingen die de voorbije vier jaar (vanaf 1/8/2012) een gratis energiescan van het Agentschap Innoveren & Ondernemen hebben verkregen
  • Vestigingen met een primair energieverbruik vanaf 0,1PJ (27,78 miljoen kWh primair) (i.e. bedrijven die tot de doelgroep van de energiebeleidsovereenkomsten behoren of die door VLAREM verplicht zijn een energiestudie of energieplan op te stellen in het kader van de milieuvergunning)
  • Vestigingen die volgens VLAREM verplicht een energieaudit moeten uitvoeren. Dit geldt voor alle vestigingen die aan de criteria van een niet-kmo voldoen: *Deze vestigingen moeten een energieaudit laten opmaken en de resultaten ervan ingeven in een webapplicatie. Alle informatie hieromtrent vindt u op http://www.energiesparen.be/verplichte_energieaudit_GO

*ofwel de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijden én het jaarlijks balanstotaal 43 miljoen euro overschrijden.

*ofwel meer dan 250 werknemers tewerkstellen;

Aanvraag

De energieadviesbureaus gaan zelf actief op zoek naar kmo’s die tot de doelgroep behoren. Indien u als kmo aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, kan u ook zelf een aanvraag doen via keep@vlaio.be. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal u dan doorverwijzen naar het energieadviesbureau dat voor uw regio instaat voor de uitvoering van de energiescan.

Procedure

Na een eerste bedrijfsbezoek zal het energieadviesbureau een rapport van de energiescan opmaken. Dit rapport bevat naast een korte analyse van het energieverbruik, ook een inventaris van de energieverbruikers en een overzicht van de besparingsmogelijkheden. Van de grootste besparingsthema’s (gebouwschil, HVAC, verlichting, perslucht, thermische processen, elektromotoren, …) worden de energiebesparingen ingeschat, zowel in termen van CO2-reductie als van kostenbesparingen. Bovendien worden de terugverdientijden, IRR’s en de beschikbare steunmaatregelen meegegeven.

Na goedkeuring van de scan door Agentschap Innoveren & Ondernemen en een toelichting aan het bedrijf door het energieadviesbureau, neemt het Agentschap Innoveren & Ondernemen contact op met het bedrijf. In overleg met het bedrijf zal dan worden beslist of verdere begeleiding van bepaalde voorgestelde maatregelen gewenst is. Indien er een implementatieadvies volgt, zal het energieadviesbureau het bedrijf verder adviseren door bijvoorbeeld offertes op te vragen voor specifieke besparingsmaatregelen en deze te vergelijken. Hierdoor zal u als ondernemer worden bijgestaan om de economisch haalbare besparingsmaatregelen maximaal te implementeren in uw bedrijf.

Schema


Contact informatie

keep@vlaio.be
T 0800 20 555
UP